Valrörelsens dolda grupp

- Arbetslinjen är tomt snack - synskadade nonchaleras, säger ordföranden i Synskadades Riksförbund Håkan Thomsson. 
I valrörelsen går diskussionerna höga, men läget för personer med synnedsättning i Norrbotten, liksom i övriga Sverige, är helt i skymundan.

Det trots att över 50 procent av alla personer med synnedsättning står utan ett arbete.

– Arbetslinjen sätts i centrum i valdebatten med paroller som jobb eller bidrag. Men politikerna nonchalerar att det krävs grundläggande förutsättningar för vi ska kunna sköta våra jobb, säger Håkan Thomsson som tisdagen den 2 september besöker Synskadades Riksförbund Norrbotten för att stötta en av förbundets medlemmar.

En gravt synskadad luleåbo tvingas dagligen leva med att brister i lagstiftningen slår krokben för honom.

För två år sedan fick mannen också den neurologiska sjukdomen ALS. Trots dubbla funktionsnedsättningar nekar Luleå kommun honom personlig assistans.

– Utan personlig assistans tvingas jag välja bort vissa arbetsuppgifter. Jag är orolig för hur länge min arbetsgivare orkar ge det stöd som ligger utanför arbetsgivarens egentliga ansvar, säger vår medlem.

Media hälsas välkomna till presskonferens!

Tid: tisdagen den 2 september kl 13.30.

Plats: Synskadades Riksförbund Norrbotten, Sandviksgatan 53, Luleå.

Bakgrund:

Hur är läget 2014? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Synskadades arbetsmarknadsläge

Presskontakt:
Åsa Nilsson

Tel: 08-39 91 75
asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade
Youtube: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera