Valrörelsens dolda grupp

– Arbetslinjen är tomt snack - synskadade nonchaleras, säger ordföranden i Synskadades Riksförbund Håkan Thomsson som på tisdagen besöker Luleå för att stötta en medlem.

Läget för personer med synnedsättning i Norrbotten, liksom i övriga Sverige, är helt i skymundan under valrörelsen.

Det trots att över 50 procent av alla synskadade står utan ett arbete. Aktuella uppgifter visar att personer med synnedsättning har det betydligt sämre än övriga befolkningen, till och med jämfört med andra personer med funktionsnedsättning.

För två år sedan fick en gravt synskadad luleåbo även den neurologiska sjukdomen ALS. Han vill fortsätta att jobba men trots dubbla funktionsnedsättningar nekar Luleå kommun mannen personlig assistans.

– Jag är orolig för hur länge min arbetsgivare orkar ge det stöd som ligger utanför arbetsgivarens egentliga ansvar, säger vår medlem.

Media hälsas välkomna till presskonferens!

Tid: tisdagen den 2 september kl 13.30.

Plats: Synskadades Riksförbund Norrbotten, Sandviksgatan 53, Luleå.

Bakgrund:

Hur är läget 2014? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Synskadades arbetsmarknadsläge

Presskontakt:
Åsa Nilsson

Tel: 08-39 91 75
asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade
Youtube: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera