Juntendo universitetssjukhus i Japan vill öka det diagnostiska värdet av MR med SyMRI

Juntendo universitetssjukhus ser potential att använda SyMRI för att hitta optimal kontrastviktning av magnetresonansbilder (MR-bilder) för patienter med multipel skleros (MS) eller hjärntumörmetastaser och har tecknat ett forskningsavtal med SyntheticMR AB för att kunna använda SyMRI Research Edition i kliniska forskningsprojekt på sjukhuset. Med SyMRI kan man generera flera konstrastbilder från en MR-serie och även justera bildinställningarna efter undersökningen, vilket gör det möjligt att både finjustera bilder och återskapa ytterligare kontrastviktningar som annars kan ha missats.

"Vi uppskattar särskilt att kunna ändra kontrasten efter skanningen, vilket vi räknar med kommer att kunna hjälpa oss hitta de bästa kontrastinställningarna för varje patient. Vi kommer inledningsvis att använda SyMRI i forskningsprojekt kring MS och hjärntumörmetastaser, med målet att senare ta programvaran i klinisk användning på sjukhuset", säger professor Aoki på Juntendo universitetssjukhus.

Jämfört med konventionell MR, använder SyMRI ett från grunden helt annat sätt att generera bilder då man mäter vävnadsegenskaper och syntetiserar bilder baserat på absoluta värden av dessa egenskaper istället för att ta en statisk kontrastbild. Det är då möjligt att generera flera kontrastbilder från en enda MR-serie på 3 till 6 minuter, vilket avsevärt kan förkorta undersökningstiden jämfört med att ta varje kontrastbild separat. Med ett fritt val av ekotid (TE), repetitionstid (TR) och inversionstid (TI) efter undersökningen, är det möjligt att återskapa vilken T1-viktad, T2-viktad, FLAIR eller andra så kallade Inversion Recovery-bilder man vill.

SyMRI Research Edition är optimerad för klinisk forskning inom neurologisk MR och inkluderar exporterbara SyMaps, kvantitativa T1-, T2- och PD-kartor. SyMaps kan sparas och exporteras för vidare analys i andra format.

Avtalet med Juntendo universitetssjukhus inkluderar ett års licens av SyMRI Research Edition för forskningsändamål på sjukhuset. För SyntheticMR är Juntendo universitetssjukhus en viktig referenskund på den Japanska marknaden.

För ytterligare information, kontakta Maria Wrethag, Marknadschef och ansvarig för investerarrelationer, SyntheticMR AB, +46 76 119 1983, eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 40 90.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativ programvara för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). SyntheticMR har utvecklat SyMRI® som genererar flera, justerbara MR-bilder och kvantitativ information från en enda MR-serie på 3 till 6 minuter. SyMRI IMAGE ger ett effektivt arbetsflöde och möjliggör underökning av fler patienter per dag. SyMRI NEURO adderar automatisk segmentering av hjärnvävnad, vilket ger ett objektivt beslutsunderlag. SyMRI Research Edition innehåller exporterbara SyMaps™, kvantitativa T1-, T2- och PD-kartor av hjärnan, för att kunna gå ännu djupare. SyMRI är en CE-märkt produkt. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är listat på AktieTorget. För ytterligare information, se www.syntheticmr.com .

Om oss

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolagets programvara, SyMRI® effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativ information som ger läkaren ett bättre beslutsunderlag.

Prenumerera

Dokument & länkar