SyntheticMRs funktion REMyDI, automatisk volymbestämning av myelin i hjärnan, är nu CE-märkt för klinisk användning i Europa.

REMyDI, som först introducerades av SyntheticMR AB på den årliga radiologimässan i Chicago 2016, är nu CE-märkt för klinisk användning i Europa. Att kunna kvantifiera myelin möjliggör för läkaren att följa myeliniseringsprocessen i hjärnan hos barn samt nedbrytning av myelin i samband med neurodegenerativa sjukdomar hos vuxna. REMyDI är en unik funktion i SyMRI från SyntheticMR. 

Att mäta myelin med konventionell magnetisk resonanstomografi (MR) är svårt. Med REMyDI i SyMRI kan läkaren nu få ett automatiskt volymmått av myelin från en enda MR- serie på̊ 5–6 minuter. Den automatiska efterbearbetningen i SyMRI görs på̊ mindre än 10 sekunder.

Den nya funktionaliteten finns nu tillgänglig som en del av SyMRI NEURO REMyDI-paketet.

SyMRI är kompatibelt med MR-kameror från ledande tillverkare. SyMRI är CE-märkt och “510(k) pending” vid amerikanska FDA.

*Rapid Estimation of Myelin for Diagnostic Imaging

För ytterligare information kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39 eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 40 90.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativ programvara för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). SyntheticMR har utvecklat SyMRI® som genererar flera, justerbara MR-bilder och kvantitativ information från en enda MR-serie på 5-6 minuter. SyMRI finns tillgängligt i tre paket. SyMRI IMAGE ger ett effektivt arbetsflöde och möjliggör undersökning av fler patienter per dag. SyMRI NEURO adderar automatisk segmentering av hjärnvävnad, vilket ger ett objektivt beslutsunderlag. SyMRI Research Edition innehåller exporterbara SyMaps™, parametriska T1-, T2- och PD-kartor av hjärnan, för att kunna gå ännu djupare. SyMRI är en CE-märkt produkt och är "510(k) pending" vid amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är listat på AktieTorget. För ytterligare information, se www.syntheticmr.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2017.

Taggar:

Om oss

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolagets programvara, SyMRI® effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativ information som ger läkaren ett bättre beslutsunderlag.

Prenumerera

Dokument & länkar