Vita käppens dag

okt 15, 2017 19:00 CET - okt 15, 2017 21:30 CET
Vita Käppens Dag firas den 15 oktober varje år för att uppmärksamma allmänheten på de förmågor och framgångar som blinda och synskadade bidrar med till världen. Just den vita käppen förknippas med möjligheten för synskadade att vara mer rörliga. Nu presenteras en kulturupplevelse utöver det vanliga på Boulevardteatern på Södermalm. För att hedra blinda och synskadade i världen spelar Wu Jing (kinesisk synskadad flöjtist) tillsammans med musiker ur Kungliga Hovkapellet med hjälp av Tactsenze – en teknik som gör det möjligt för synskadade att följa en dirigent. Rörelserna från dirigentens taktpinne omvandlas till taktila impulser med hjälp av en infraröd kamera. Impulserna överförs via en nålplatta till musikerns fot. MEDVERKANDE: – Wu Jing (professionell kinesisk flöjtist med synnedsättning) tillsammans med musiker ur Kungliga Hovkapellet – Sara Bentes och pop-/jazzgruppen Synliga Evenemanget syntolkas och Syntolkning Nu finns på plats för frågor.

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Prenumerera