EVENTUELL SYNTOLKNING I GLOBEN

Lottningen till de båda seminfinalerna av Eurovision Song Contest är avklarad. Sverige är direktkvalificerade och får även lov att rösta i semifinal 1. När nu lottningen är klar släpper Syntolkarna i Sverige nu upp ett antal biljetter till jury finalerna. Tillsammans med Syntolkning Nu i Sverige hoppas man kunna tillgängliggöra evenemanget för de personer med synnedsättning som kommer till arenan för att ta del av repetitionerna.Under flera år har det varit live-syntolkning i arenorna som visar Melodifestivalen. Under Eurovision Song Contest i Malmö kunde man även erbjuda syntolkning för de som så önskade. De åtrovärda biljetterna tog då snabbt slut.

Syntolkning Nu kunde 2015, via Internet, erbjuda live-syntolkning från ESC i Wien till de som ville lyssna. Med sändningen på TV, parallellsändes syntolkningen. Tittare i hela Norden kunde då följa uttagningarna och den spännande finalen. Denna första syntolkade sändning blandades även med artister som presenterade sig själva för tittarna.

Med sju års unik erfarfenhet från live-syntolkning av Melodifestivalen hoppas syntolkarna från Syntolkning Nu att även 2016 års uttagningar och final av Eurovision Song Contest kommer live-syntolkas i Globen. Biljetterna för syntolkningarna släpps i kväll klockan 19:00 via hemsidan, www.syntolkning.nu.

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 46 730-345112, peter@syntolkning.nu 
Mikael Persson, ordförande i Syntolkarna i Sverige, 46 70-333 95 50, mp@mip.nu

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Taggar:

Om oss

Syntolkning Nu är sedan 2010 en ideellt arbetande förening som verkar för att fler synskadade skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill.Föreningen gör live syntolkningar på teater, bio och arenor. All live syntolkning sker via mikrofon till hörlurar i teater/biosalongen under ordinarie föreställning, utan att störa övrig publik. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Föreningen arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia