Heliga tider syntolkas

Heliga tider - ett rum om världsreligionernas fester öppnade den 2 oktober i Stefanskyrkan.
Sverige är idag ett land med religiös mångfald. Nyfikenhet på och kunskap om varandras traditioner är viktiga förutsättningar för gemenskap och respekt. Därför öppnar man som kyrka ett rum för samtal om världsreligionernas olika årsfester. Med utgångspunkt i det svenska kyrkoåret söker man efter festglädjen! Vad är likt och olikt? Vad är heligt, vad är högtid och tradition? Denna utställning syntolkas både på svenska och engelska.


Utställningen är producerad av Svenska Kyrkan – Sankt Johannes församling i samarbete med Centrum för religionsdialog i Stockholm stift och Sensus. Formgivare är Håkan Kvist. 
Pedagogen Eva Klang berättar vid ingången följande: 
Här spanar vi efter det gemensamma och det särskilda hos de sex världsreligionerna. Vilka är de viktigaste festerna under året? Hur ser byggstenarna för att skapa dessa högtider ut? Vad betyder dessa symboler? Varje månad under året har här fått en symbol som förenar. Den är en ingång till samtal och eftertanke.

Utställningen är syntolkad av Peter Lilliecrona som också läser den svenska texten. Den engelska översättningen läser Emmeli Johansson Stjärnfeldt.

Frågor om utställningen kan ställas till:
Arvid Elenäs, Fritids- och ungdomsledare. Mail: arvid.elenas@svenskakyrkan.se Telefon : 070-319 86 63
Stefanskyrkan, S:t Johannes församling, Besöksadress: Frejgatan 31, 11349 STOCKHOLM, Telefon: 08-50888650 
 

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 
De senaste filmerna som syntolkats till appen Tillgänglig bio, Livet efter mig, Det mest förbjudna, Jag älskar dig samt Siv sover vilse.  

Om oss

Syntolkning Nu bildades 2010 som en ideellt arbetande förening. Redan på 90-talet var flera av de utbildade och verksamma syntolkarna i arbete. Då syntolkning som hjälpmedel inte är en nationell angelägenhet finns inte heller någon samordning, utöver den som föreningen gör. I och med detta är man Sveriges största arrangör av livesyntolkningar samtidigt som man informerar om andras arbete. Syntolkning Nu arbetar utan verksamhetsbidrag och till största delen är det arrangörer och distributörer som ansvarar för att deras evenemang syntolkas och görs tillgängliga. Föreningen verkar också för att fler personer, oavsett ålder, skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Syntolkning Nu arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige. Detta för att fler arrangörer, arenor, producenter skall förstå det positiva som det innebär att eventet tillgängliggörs med hjälp av syntolkning.För mer information se våra hemsidor:www.alltomsyntolkning.nu - Allmänt från föreningenwww.syntolkcentralen.se - Om våra bio/tv/info filmer

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar