UPPDATERAD HEMSIDA

Efter två år presenterar Syntolkning Nu en ny och tillgängligare hemida.

I april 2013 sjösattes den andra versionens hemsida och nu 2 år senare ännu en ny, men också tillgängligare. Sidan har testats i Jaws och blivit godkänd av personer som använder både Jaws och taktila tangentbord.

I dagarna blev ordet SYNTOLK ett accepterat ord i Svenska Akademins Ordlista och i kommande månad fyller föreningen sex år. Det blir kalas i nya lokalerna.

Just nu arbetar vi tillsammans med SVT för att leverera de sista delarna till den sjunde säsongen av Mästarnas Mästare som syntolkas i SVT Play.

Kontakt:
Peter Lilliecrona, ordförande i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Om oss

Syntolkning Nu är sedan 2010 en ideellt arbetande förening som verkar för att fler synskadade skall få möjlighet att besöka evenemang, när de själva vill.Föreningen gör live syntolkningar på teater, bio och arenor. All live syntolkning sker via mikrofon till hörlurar i teater/biosalongen under ordinarie föreställning, utan att störa övrig publik. Idag arbetar föreningen även med att på spelfilmer spela in ljudspår med syntolkning och på utländska filmer även uppläst textremsa. Föreningen arbetar även med att sprida information om den syntolkningsverksamhet som bedrivs runt om i Sverige.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia