SYSteam fortsätter sin positiva utveckling

SYSteam fortsätter sin positiva utveckling SYSteam koncernen befäster sin position som ett av Sveriges främsta IT- företag. Under perioden januari till september 2001 ökade omsättningen med 32% jämfört med samma period föregående år och det operationella resultatet uppgick till 30 MSEK. Omsättningen för januari - september uppgick till 649 MSEK (490 MSEK), vilket är en ökning med 32% jämfört med samma period föregående år. Det operationella resultatet för perioden är 30 MSEK före resultatdispositioner och goodwillavskrivningar. SYSteams affärsidé - att agera som en värdeskapande IT-partner åt våra kunder - har visat sig vara mycket framgångsrik. Med värdeskapande IT-partner menas att vi fokuserar på långa och djupa kundrelationer där vi har förmågan att skapa nytta i kundernas verksamheter med hjälp av IT. För kunder som utnyttjar hela vår bredd blir vi en strategisk utvecklingspartner med helhetssyn och fokusering på kundnytta. "Verksamheten har som helhet utvecklats enligt plan. Antalet anställda i genomsnitt har ökat med 17%, 756 (646) personer. Under senare år har affärssystem implementeringen varit en stark drivkraft. Denna kompletteras med områden som CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management) och det som mer allmänt kan kallas web- enabling, det vill säga att koppla samman befintliga produktions- och bassystem med Internet. Alla analyser pekar på att just kombinationen av kunskap om dessa befintliga system med sina krav och förutsättningar och internettekniken, gärna med ett inslag av mobilitet, är nyckeln till god tillväxt och lönsamhet för IT-branschen. En av de främsta orsakerna till internetföretagens problem är just bristen på kunskap om de applikationer och systemstrukturer som måste samverka med Internet. Just det är en av SYSteams styrkor, varför detta bäddar för en god framtida utveckling", säger Niclas Ekblad, Koncernchef på SYSteam. SYSteam har en framskjuten position bland Nordens IT-konsultföretag. SYSteam är etablerat med kontor och dotterbolag på ca 40 platser i norra Europa. Koncernen omsätter ca 1.000 MSEK. Sedan 1999 äger BURE IT 30 % av SYSteam koncernen. Övriga 70 % ägs av grundarna och medarbetarna på SYSteam. www.systeam.se För mer information kontakta: Niclas Ekblad, VD SYSteam AB Tel: 036-14 93 10, Mobil: 070-561 89 76, Mail: niclas.ekblad@systeam.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00370/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet.

Dokument & länkar