SYSteam förvärvar C A Business Solutions AB

SYSteam förvärvar C A Business Solutions AB SYSteam förvärvar C A Business Solutions med dotterbolag. CA Business Solutions affärsidé är att agera som leverantör av Scalasystem mot främst tillverkande industri, men också mot handel och distribution samt även att tillhandahålla konsulter för verksamhetsutveckling även för kunder som inte använder Scala. C A Business Solutions har ca 90 aktiva Scalakunder. Kunderna finns främst i Stockholm, men via dess dotterbolag har man uppdrag både inom Norden såväl som i nord och mellan Europa. Verksamheten startades 1988 av Christer Brolin, Bob Smith och Trevor Ford. Samtliga med lång erfarenhet från IT-branschen. Från starten har man sålt, installerat och förvaltat Scala kunder, främst inom tillverkande industri. Bolaget har en mycket god historisk resultatutveckling och sysselsätter idag 12 anställda. "För CA Business Solutions innebär detta att våra kunder får en säkrare tillgång till ytterligare resurser kring Scala, men också tillgång till SYSteams övriga erbjudanden och kompetensområden. För personalens del innebär det ökade möjligheter till specialisering och vidareutveckling", säger Christer Brolin, VD på CA Business Solutions. "Förvärvet innebär för SYSteam att vi tar ett viktigt steg både i enlighet med SYSteams tillväxtstrategi att växa med lönsamhet och i den underliggande marknadsstrategin i att nå nya kundbaser. För vår Scalasatsning innebär detta förvärv, tillsammans med en kraftig organisk tillväxt, att vi blir den ledande Scala aktören i Norden. Vi kan nu erbjuda Scalakunderna en kapacitet på närmare 50 professionella Scalakonsulter och säljare", säger Sven Engqvist, vice VD på SYSteam. [REMOVED GRAPHICS] SYSteam har en framskjuten position bland Nordens IT-konsultföretag. SYSteams affärsidé är att aktivt stödja kundernas affärsutveckling med effektiva informationssystem. För kunder som utnyttjar hela vår bredd blir vi en strategisk utvecklingspartner med helhetssyn och fokusering på kundnytta. SYSteam är etablerat med kontor och dotterbolag på ca 40 platser i norra Europa. Koncernen har 900 anställda och omsätter ca 1000 MSEK. Sedan 1999 äger BURE IT 30 % av SYSteam koncernen. Övriga 70 % ägs av grundarna och medarbetarna på SYSteam. www.systeam.se För mer information kontakta: Sven Engquist, vVD SYSteam AB Tel: 036-14 91 40, Mobil: 070-638 28 02, Mail: sven.engquist@systeam.se Alternativt Christer Brolin, VD C A Business Solutions AB Tel: 08-590 891 28, Mobil: 070-765 58 25, Mail: hcb@solutions.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00660/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00660/bit0001.pdf

Om oss

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet.

Dokument & länkar