Om oss

Systecon är ett personalägt och oberoende konsult- och programvaruföretag med världsledande kompetens inom områdena systemlogistik, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Systecon är experter på att analysera och optimera kundernas system och resurser för att hitta den optimala avvägningen mellan kraven på produktion och driftsäkerhet och de resurser som krävs. Genom ett effektivare systemutnyttjande kan kunderna förbättra sin lönsamhet. Systecons kunder finns främst inom försvars, järnvägs- och energibranschen. Den egenutvecklade programsviten Opus Suite, som innefattar analysverktygen OPUS10, SIMLOX och CATLOC, används av ett hundratal kunder över hela världen. Omsättningen för 2012 var ca 85 MSEK. Systecon har ca 45 anställda på de tre kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom ett omfattande representantnätverk finns Systecon även närvarande i över 20 länder globalt.