Systecon ingår ramavtal med FMV inom Integrerat LogistikStöd

Konsult- och programvaruföretaget Systecon AB har tillsammans med ett antal partners ingått ramavtal med FMV (Försvarets materielverk) avseende konsulter inom Integrerat LogistikStöd (ILS). Det nya avtalet omfattar två år med möjlighet till förlängning, totalt t o m 2019.

Genom avtalet förstärks FMV:s förmåga att leverera kostnadseffektiv försvarslogistik åt Försvarsmakten. De driftsäkerhets-, underhålls- och LCC-analyser som ingår i avtalet hjälper FMV att utforma Försvarsmaktens materiel och den totala underhållslösningen för en optimal balans mellan tillgänglighet och livslängdskostnad. Med Systecons långa erfarenhet och verktygen i Opus Suite kan FMV få en komplett bild av allt som påverkar systemens totala livscykelkostnad och kan därigenom fatta beslut som styr projekten i rätt riktning.

Systecons partners blir Neotech KB, Generic Systems Sweden AB, Novus Consulting AB, PerOlof Systemförsörjning AB, Genero verksamhetsutveckling (GVU AB) och Forum ILS AB. Samarbetet med partnerföretagen innebär att Systecon breddar och fördjupar kompetensen med ytterligare expertis inom olika verksamhetsområden.

Olle Bååthe, Affärsområdeschef på Systecon, kommenterar:

–  Vi känner oss hedrade och ser fram emot att även i fortsättningen kunna stödja FMV i dess arbete med att realisera operativ driftsäkerhet till lägsta möjliga livstidskostnad för Försvarsmaktens materielsystem.

För ytterligare information kontakta:

Olle Bååthe, Affärsområdeschef Försvar, olle.baathe@systecon.se  +46 (0)8 459 07 76

Robert Hell, VD, robert.hell@systecon.se  +46 (0)31-350 07 51

Systecon är ett personalägt och oberoende konsult- och programvaruföretag med världsledande kompetens inom områdena systemlogistik, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Systecon är experter på att analysera och optimera kundernas system och resurser för att hitta den optimala avvägningen mellan kraven på produktion och driftsäkerhet och de resurser som krävs. Genom ett effektivare systemutnyttjande kan kunderna förbättra sin lönsamhet.

Systecons kunder finns främst inom försvars, järnvägs- och energibranschen. Den egenutvecklade programsviten Opus Suite, som innefattar analysverktygen OPUS10, SIMLOX och CATLOC, används av ett hundratal kunder över hela världen. Omsättningen för 2012 var ca 85 MSEK. Systecon har ca 45 anställda på de tre kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom ett omfattande representantnätverk finns Systecon även närvarande i över 20 länder globalt.

Taggar:

Om oss

Systecon är ett personalägt och oberoende konsult- och programvaruföretag med världsledande kompetens inom områdena systemlogistik, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Systecon är experter på att analysera och optimera kundernas system och resurser för att hitta den optimala avvägningen mellan kraven på produktion och driftsäkerhet och de resurser som krävs. Genom ett effektivare systemutnyttjande kan kunderna förbättra sin lönsamhet. Systecons kunder finns främst inom försvars, järnvägs- och energibranschen. Den egenutvecklade programsviten Opus Suite, som innefattar analysverktygen OPUS10, SIMLOX och CATLOC, används av ett hundratal kunder över hela världen. Omsättningen för 2012 var ca 85 MSEK. Systecon har ca 45 anställda på de tre kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom ett omfattande representantnätverk finns Systecon även närvarande i över 20 länder globalt.

Prenumerera

Dokument & länkar