Penser Access: Systemair - Motvinden håller i sig

Systemair redovisar en nettoomsättning på SEKm 1827 (1733) och ett justerat rörelseresultat på SEKm 49 (67), vilket var i linje med bolagets tidigare vinstvarning. Den totala tillväxten uppgick därmed till 5,4% varav 1,8% organiskt. Under kvartalet har ett flertal engångsposter tagits om totalt SEKm 44, varav SEKm 20,3 togs i samband med en större projektleverans där kostnaderna blev större än väntat. Bolaget guidar för att de fortsätter att utvärdera eventuella omstruktureringar.

Samtidigt behåller Systemair sin utdelningsnivå på SEK 2,0 (2,0) vilket indikerar att både styrelsen och ledningen har en fortsatt stark framtidstro om att omstruktureringarna kommer att ge god effekt inom den närmsta tiden. Vi kvarstår vid bedömningen att kurspotentialen i aktien är medelhög till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/motvinden-haller-sig/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten i Europa och i Nordamerika. Bolaget omsatte cirka 2,6 miljarder kronor under räkenskapsåret 2006/2007 och har efter senaste förvärven ca 1700 anställda. Bolaget har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Sedan starten 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 16 procent. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen datum.

Prenumerera