Penser Access: Systemair - Vindstyrkan väntas avta på toppen

Systemair rapporterade ett starkt tredje kvartal som kom in bättre än vad vi hade förväntat oss. Nettoomsättningen ökade med 21% till SEKm 1 715, vilket var 9% över vårt estimat. Den organiska tillväxten uppgick till 12,2%. Rörelseresultatet uppgick till SEKm 105, vilket var 47% bättre än vår förväntan. rörelsemarginalen blev 6,1%. Det bättre resultatet rinner även rakt ner på sista raden. Aktien är upp 13% YTD. Vi anser att bolaget har hanterat utmaningar som varit på ett bra sätt. Bolagets omstruktureringsprogram fortlöper enligt plan samtidigt som de har initierat prishöjningar. Detta tillsammans med en rapport som kraftigt översteg marknadens förväntningar rättfärdigar uppgången i aktien enligt oss.  

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/vindstyrkan-vantas-avta-pa-toppen/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten i Europa och i Nordamerika. Bolaget omsatte cirka 2,6 miljarder kronor under räkenskapsåret 2006/2007 och har efter senaste förvärven ca 1700 anställda. Bolaget har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Sedan starten 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 16 procent. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen datum.

Prenumerera