Redeye - Systemair: Bakslag i återhämtningen

Årets andra kvartal blev ett bakslag i den positiva resultattrend som Systemair har visat upp det senaste året. Rörelseresultatet minskade 14% till 134 MSEK, medan vi hade räknat med 172 MSEK. Vikande försäljning i Ryssland och låga volymer inom kylområdet, vilket tynger Airwell-bolagen, verkar vara de främsta problemen. Trots detta visar koncernen totalt sett en fortsatt organisk tillväxt på nära 4%, där satsningarna i Asien ger riktigt god utväxling. Återhämtningen i marginalerna ser ut att bli långsammare än vi tidigare trodde. Vi har därför sänkt prognoserna för innevarande och nästa år. Rating för Ägarskap har justerats ned något beroende på aktieinnehaven bland styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/WS04Za

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se.

Om oss

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten i Europa och i Nordamerika. Bolaget omsatte cirka 2,6 miljarder kronor under räkenskapsåret 2006/2007 och har efter senaste förvärven ca 1700 anställda. Bolaget har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Sedan starten 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 16 procent. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen datum.

Prenumerera