Redeye: Systemair - Bottenkänning (?)

Ett flertal negativa faktorer sammanföll under det fjärde kvartalet och tyngde resultatet. Men även det underliggande resultatet är ganska svagt och gör oss osäkra kring bolagets åtgärdsprogram för att lyfta lönsamheten. Systemair utvärderar nya omstruktureringsåtgärder, vilket ser ut att behövas.

Läs mer och ladda ned analysen: https://goo.gl/LnztCv

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/       

Om oss

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten i Europa och i Nordamerika. Bolaget omsatte cirka 2,6 miljarder kronor under räkenskapsåret 2006/2007 och har efter senaste förvärven ca 1700 anställda. Bolaget har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Sedan starten 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 16 procent. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen datum.

Prenumerera