Systemair startar softwarebolag i Indien

Systemair Software, utvecklar program för datorsimulering av strömning i rum, energimodellering av byggnader och simulering av evakuering av CO och CO2 från parkeringshus samt utvecklar mjukvarudokumentationen av Systemairs produkter.

Ventilationsföretaget Systemair startar ett softwarebolag i Indien. Bolaget är ett joint venture mellan Systemair (60%) och det indiska softwarebolaget Mechartés (40%). Det nya bolaget,
Mechartés är en avknoppning från India Institute of Technology och utvecklar mjukvara till försvarsindustri och annan teknisk industri.

- Vi ser ett stort behov av den här typen av service. Särskilt intressant är att kunna simulera rökgasutvecklingen vid brand i t ex parkeringsgarage eller tunnlar, där det är mycket viktigt att ha rätt ventilationskapacitet för att snabbt få ut de giftiga rökgaserna, säger Svein Nilsen, marknadsdirektör för Systemair. Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Mechartés som är en mycket kompetent partner inom området.

Det nya företaget presenterades för 140 inbjudna gäster på Svenska Ambassaden i New Delhi. Vd för det nya bolaget blir Shishir Gupta från Mechartés.

Om oss

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten i Europa och i Nordamerika. Bolaget omsatte cirka 2,6 miljarder kronor under räkenskapsåret 2006/2007 och har efter senaste förvärven ca 1700 anställda. Bolaget har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Sedan starten 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 16 procent. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen datum.

Prenumerera

Dokument & länkar