Systemairs börsintroduktion tecknad nio gånger

Marknadens intresse för Systemairaktien har varit mycket stort. Erbjudandet omfattade 20 600 000 aktier inklusive övertilldelningsoption och tecknades cirka nio gånger. Priset har fastställts till 78 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde om cirka 4,1 miljarder kronor. Antalet aktieägare kommer att uppgå till mer än 6 000.

Idag börjar handeln med Systemairs aktie på OMX Nordiska Börs under kortnamnet SYSR. Största ägare är Gerald Engström via Färna Invest med 38 procent och ebm-papst med 20 procent av aktierna. Färna Invest har förbundit sig att ej sälja fler aktier de närmaste 12 månaderna och ebm-papst de närmaste 6 månaderna.

”Intresset är starkt för bolaget, både i Sverige och internationellt. Vi har träffat ett stort antal investerare med goda kunskaper om vår verksamhet, dessutom har mer än hälften av de anställda i Sverige tecknat aktier i erbjudandet”, säger Gerald Engström, koncernchef och grundare av Systemair. ”Jag är mycket nöjd med börsnoteringen, som jag tror kommer att ge Systemair goda förutsättningar för fortsatt tillväxt”.

Handelsbanken Capital Markets och Nordea har varit finansiella rådgivare i erbjudandet.

Om oss

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten i Europa och i Nordamerika. Bolaget omsatte cirka 2,6 miljarder kronor under räkenskapsåret 2006/2007 och har efter senaste förvärven ca 1700 anställda. Bolaget har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Sedan starten 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 16 procent. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen datum.

Prenumerera