Systemairs omsättning steg 8 procent 2008/2009

Ventilationsföretaget Systemair redovisar en oförändrad omsättning för fjärde kvartalet med 792 Mkr (796) medan rörelseresultatet minskade med 70 procent till 25 Mkr (83). För räkenskapsåret 2008/09 (1 maj – 30 april) ökade omsättningen med 8 procent till 3 333 Mkr (3 092) medan rörelseresultatet (EBIT) minskade med 15 procent till 341 Mkr (403). Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 procent (13.0)

- Vi hade ett mycket starkt första halvår och sedan ett betydligt svagare andra halvår. Fjärde kvartalets omsättning blev oförändrad jämfört med samma period föregående år. Vi har drabbats av en rejäl nedgång i volymerna till bl.a. Ryssland, Ukraina, Baltikum, Spanien och Irland. Glädjeämnen finns också, vi har fortsatt god utveckling i Polen, Portugal, Frankrike, Förenade Arabemiraten och Sydafrika för att ge några exempel, säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair. - Under året har vi gjort både offensiva satsningar och kostnadsanpassningar. Vi har också genomfört kapacitetsneddragningar i ett antal av våra tillverkande enheter i bl.a. Sverige, Danmark, Spanien och Kanada. Vi lämnar ett tufft andra halvår bakom oss, men känner oss väl rustade för att klara av lågkonjunkturen på ett bra sätt. Det är vår ambition att växa även under 2009/2010 genom nya energibesparande produkter, ökade marknadsandelar och fortsatta förvärv. Bokslutskommunikén i sin helhet finns från och med 08.30 idag tillgänglig på webbsidan, www.systemair.com. En presentation med intervju av koncernchef Gerald Engström publiceras samtidigt på webbsidan.

Om oss

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten i Europa och i Nordamerika. Bolaget omsatte cirka 2,6 miljarder kronor under räkenskapsåret 2006/2007 och har efter senaste förvärven ca 1700 anställda. Bolaget har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Sedan starten 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 16 procent. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen datum.

Prenumerera

Dokument & länkar