Systembolagets första halvår 2010

Systembolagets försäljning, omräknat i ren alkohol, ökade med 2,2 procent första halvåret 2010 jämfört med motsvarande period 2009. Antalet kunder ökade under perioden med 2,5 procent.

För de olika varugrupperna utvecklades försäljningen (i liter) enligt följande: 

  Första halvåret 2010 Förändring jämfört med motsvarande period 2009 (procent)* Andra kvartalet 2010 Förändring jämfört med motsvarande period 2009 (procent)*
Vin  + 4,3 %  – 0,6 %
Starköl  – 0,4 %  – 6,2 %
Cider/Blanddrycker  – 0,3 %  – 4,7 %
Sprit  + 1,0 %  – 5,2 %
Totalt ren alkohol  + 2,2 %  – 3,3 %
Alkoholfritt  + 26,2 %  + 28,8 %

* Förändringen jämfört med motsvarande period förra året är kalenderkorrigerad.

Under andra kvartalet minskade försäljningen i samtliga varugrupper, utom för alkoholfritt.
Omräknat i ren alkohol var den totala försäljningen -3,3 procent lägre än motsvarande period 2009. Den totala alkoholkonsumtionen som SoRAD** mäter på regeringens uppdrag, visar enligt deras senaste mätning att alkoholkonsumtionen i Sverige ligger på samma nivå som under 2009. Försäljningen i Systembolagets gränsbutiker följer den generella utvecklingen och ökade med +3,3 procent under första halvåret, respektive minskade med -3,8 procent andra kvartalet.

– Försäljningsökningen under första halvåret grundlades under årets tre första månader. Under andra kvartalet minskade försäljningen inledningsvis för att därefter ligga på samma nivå som 2009, säger presschef Lennart Agén.
 
Alkoholfritt ökar, igen
Försäljningen av alkoholfritt ökade med drygt 26 procent första halvåret jämfört med motsvarande period förra året. Under andra kvartalet var ökningen ännu större, knappt 29 procent. 

– Det är naturligtvis glädjande att efterfrågan av våra alkoholfria produkter är så stor. Det visar att många kunder är intresserade av sin hälsa och att fler vill kunna äta och dricka gott utan alkohol. Det stärker vårt fortsatta arbete med att utveckla detta sortiment, säger presschef Lennart Agén.

Fortsatt starkt stöd för Systembolaget
Stödet för Systembolaget är fortsatt starkt. Under första halvåret har stödet (opinionsindex) legat på stabila 65 procent.

– Detta är ett tecken på att svenska folket uppskattar både den service Systembolaget erbjuder och vikten av att alkohol säljs under ansvarsfulla former, säger presschef Lennart Agén.

Även nöjdheten bland kunderna (nöjd-kund-index) ligger kvar på samma höga nivå som 2009, knappt 78. Resultatet av ålderskontrollen är också fortsatt hög. Under första halvåret efterfrågades legitimation i 94 procent av testköpen, samma resultat som motsvarande period 2009. Sammanlagt gjordes 2 800 testköp av kunder mellan 20-25 år under första halvåret.

Midsommarveckan årets mest besökta vecka
Midsommarveckan är den vecka som Systembolaget har flest antal kunder på hela året. I år besökte drygt 2,5 miljoner kunder systembutikerna denna vecka, varav 1,1 miljoner dagen före midsommarafton. Så många kunder har aldrig tidigare besökt Systembolaget under en försäljningsdag. Förra året var motsvarande siffror 2,4 miljoner respektive 1,0 miljoner kunder.

Ny butik på Öckerö
I april öppnade Systembolaget en butik i Öckerö Kommun. Det innebär att i nuläget är det endast Knivsta kommun som saknar systembutik, men etablering pågår. Av Systembolagets 413 butiker är i nuläget 373 självbetjäning, vilka står för 96 procent av Systembolagets försäljning. 

Mer statistik
Systembolagets försäljning första halvåret 2010

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Agén, presschef, telefon 070-245 00 47 eller press@systembolaget.se


**/ SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) kartlägger på regeringens uppdrag utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar