Boverkets seminarium - Bygg för Sverige!

Igår deltog Systemhus AB (Publ) genom vår affärsutvecklare Anders Blomkvist i Boverkets seminarieserie "Bygg för Sverige", denna gång med fokus på studentboenden. Seminariet ägde rum i Näringslivets Hus i Stockholm och var mycket välbesökt. Förutom tillfälle till mingel och nätverkande lämnades den senaste statistiken och prognoser för bostadssituationen i landet.

Av landets 290 kommuner har 243 i dagsläget anmält att de har ett underskott i tillgängliga bostäder. Det är visserligen en minskning mot föregående års siffra på 255 men med tanke på att nybyggnationen har minskat och fortsätter att minska enligt prognoserna så kommer behovet av bostäder att öka ytterligare.

Sveriges ökade befolkningstillväxt med i snitt 100 000 personer årligen fram till 2021 driver behovet av fler nya bostäder. Det förändrade marknadsläget har påverkat hela branschen, trenden går mot ett ökat behov av hyresrätter. Det behöver helt enkelt byggas fler bostäder så att människor med normala inkomster har möjlighet att bo. Prognosen för de närmaste två åren är 67 000 påbörjade bostäder årligen medans behovet tidigare har uppskattats till 80 000 bostäder.

Beträffande studentbostäder råder en bristsituation i 14 av landets 34 studieorter och endast överskott på en plats, i Piteå. Behovet av studentbostäder ökar som mest i åldersgruppen 20 – 25 år de närmaste åren.

Systemhus vision är att "Alla ska bo!"

Systemhus AB (Publ) skall, i orter med hög efterfrågan, projektera, producera och förvalta designmedvetna kostnadseffektiva hyresrätter med miljötänkande, så att flera har ekonomiska förutsättningar för att bo i nyproducerade bostäder av hög kvalitet. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Taggar:

Om oss

Bolaget har en stark vision om att ”Alla ska bo”, genom att likrikta alla processer utan att ge avkall på kvalité. Genom detta så kapar Systemhus både tidsåtgång och produktionskostnader med stora procenttal. Bolaget fokuserar på nybyggnation av hyresrätter dock består bostadsrätter av ca 15% av verksamheten. Vi har alltid haft som drivkraft att pröva nya vägar och bygga bostäder både innanför och utanför de traditionella ramarna med fokusering på utformning och produktionsmetodik. Vi vill effektivisera fastighetsvärlden så att den möter den efterfråga som råder.

Prenumerera

Media

Media