SYSTEMHUS AB (Publ.) förvärvar bemanningsföretaget Watch Out Bemanning AB

I linje med Systemhus strategi att producera bostäder i egen regi så har Watch Out Bemanning AB förvärvats. Genom detta förvärv kommer Systemhus att kunna producera samtliga av bolagets mindre projekt (1-6 enheter).

Systemhus har under våren stärkt sitt samarbete med RAIRE Invest och genom RAIRE´s nya ränteprodukt har redan produktionsstarter skett. Inflyttning i första projektet (Ådö etapp 1) är beräknat till September/Oktober 2018.

”Vi är mycket nöjda med att vi nu kan planera vår produktion på ett bra sätt och man kan tydligt se resultatet i både en omsättnings och resultatförstärkning.”

-       Linus Söder VD

Systemhus AB (Publ) skall, i orter med hög efterfrågan, projektera, producera och förvalta designmedvetna kostnadseffektiva hyresrätter med miljötänkande, så att flera har ekonomiska förutsättningar för att bo i nyproducerade bostäder av hög kvalitet. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Taggar:

Om oss

Bolaget har en stark vision om att ”Alla ska bo”, genom att likrikta alla processer utan att ge avkall på kvalité. Genom detta så kapar Systemhus både tidsåtgång och produktionskostnader med stora procenttal. Bolaget fokuserar på nybyggnation av hyresrätter dock består bostadsrätter av ca 15% av verksamheten. Vi har alltid haft som drivkraft att pröva nya vägar och bygga bostäder både innanför och utanför de traditionella ramarna med fokusering på utformning och produktionsmetodik. Vi vill effektivisera fastighetsvärlden så att den möter den efterfråga som råder.

Prenumerera

Media

Media