SL och nordostkommunerna eniga om behovet av järnvägsutredning

Befolkningen i Nordostsektorn beräknas öka med 40 procent till år 2030. Kollektivtrafiken måste byggas ut. Ett första steg är att bygga dubbelspår på Roslagsbanan. SL och nordostkommunerna är nu överens om att satsa 20 miljoner på att gå vidare med en järnvägsutredning för en långsiktigt hållbar kapacitetsstark spårtrafik till Stockholm Nordost.

Bifogat pressmeddelande från Stockholm Nordost - ett samarbete mellan de sex nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Om oss

Täby är som en mellanstor svensk stad. Härbor drygt 66 000 personer. Täbyborna bryr sig. Engagemanget är stort, både i förenings- och kulturlivet och bland lokala företagare. Det sjuder av liv, inte minst inom barnens egna föreningsaktiviteter.

Prenumerera

Dokument & länkar