Täby kommun inviger nybyggt äldreboende

Idag invigs Åkerbyvägen 2, ett nybyggt äldreboende med gångavstånd till Täby centrum. Kundvalet inom äldreomsorgen tillförs därmed ett nytt modernt boende med 72 lägenheter/rum.

Bostäderna och de gemensamma utrymmena är både vad gäller planlösning och inredning anpassade för att ge trivsel och stöd åt både de boende och personal.

Färgsättningen på Åkerbyvägen 2 har fler funktioner. En är att skapa bakgrund för att förtydliga föremål och på så sätt underlätta för synsvaga. En annan är att skapa variation mellan husets olika delar. I alla rum finns lyftskenor i taken. De gemensamma köken är rustade så att mat både kan lagas och tas emot färdiglagad. Varje våningsplan har fyra balkonger och uteplatser iordningställs på husets båda sidor.

- Åkerbyvägen 2 har en inbyggd flexibilitet för att kommunens äldreomsorg ska kunna förändra boendets inriktning, efter gruppen äldres behov, säger Lisbeth Sämå, socialchef i Täby kommun. Det är viktigt att kommunen idag planerar för framtiden.

- Arbetsmiljöaspekten har varit viktig under hela byggprojektet, säger Lisbeth Sämå.

Täby kommun har tagit initiativ till ett samarbete över kommungränserna om äldreboenden. Danderyd, Norrtälje, Vaxholm, Vallentuna och Österåker har bjudits in till diskussioner om hur framtida behov av boende för äldre ska kunna tillgodoses.

- Att säkra morgondagens goda boende för de äldre, som har behov av trygghet och hjälp i vardagen, är en av kommunens stora utmaningar. Denna fråga måste diskuteras nu. Det tar tid att planera och bygga, säger Thomas Nilsonne (m), ordförande i Täbys socialnämnd.

Ladda ner bilder från invigningen på www.taby.se.

Om oss

Täby är som en mellanstor svensk stad. Härbor drygt 66 000 personer. Täbyborna bryr sig. Engagemanget är stort, både i förenings- och kulturlivet och bland lokala företagare. Det sjuder av liv, inte minst inom barnens egna föreningsaktiviteter.

Prenumerera