Täby kommun skriver till Energimarknadsinspektionen om elnätstarifferna

Täby kommun fortsätter att agera med anledning av Fortums chockartade höjningar av elnätspriset. Kommunen har nu också vänt sig direkt till Energimarknadsinspektionen.

- Vi vill för vårt fortsatta agerande få svar om inspektionen framöver avser införa nya rutiner så att berörd kommun kan få lämna synpunkter inför beslut och om berörd kommun är behörig att överklaga beslut som får så stor ekonomisk konsekvens som i fallet Täby med 50-procentiga höjningar. Tidigare har skrivelse riktats till Näringsdepartementet med begäran om lagändring och vi väntar också svar på den. Nyligen har också i Riksdagen ställts fråga från täbyriksdagsledamoten Malin Löfsjögård (m) till Näringsministern med anledning av prishöjningarna. Vi fortsätter göra allt vi kan så att inte andra kommuner hamnar i samma olyckliga situation som vi, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (m).

Skrivelsen till Energimarknadsinspektionen bilägges.

För ytterligare upplysningar hänvisas till kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (m), telefon 08-768 96 96.

Om oss

Täby är som en mellanstor svensk stad. Härbor drygt 66 000 personer. Täbyborna bryr sig. Engagemanget är stort, både i förenings- och kulturlivet och bland lokala företagare. Det sjuder av liv, inte minst inom barnens egna föreningsaktiviteter.

Prenumerera

Dokument & länkar