Stort intresse för att bo i intelligenta hus även om smarta hemtjänsterna kostar upp till femhundra kronor per månad

Stort intresse för att bo i intelligenta hus även om smarta hemtjänsterna kostar upp till femhundra kronor per månad En intervjuundersökning som genomförts på initiativ av TAC i anslutning till bomässan Bo01 visar på ett stort intresse för att bo i intelligenta hus. Undersökningen visar också att det är vardagsnära nyttofunktioner som möjligheten till energibesparingar, ökad komfort, trygghet och säkerhet som i första hand efterfrågas. En stor del av de som intervjuats är beredda att betala mellan tvåhundra och femhundra kronor per månad för ett intelligent boende. Av de intervjuade bodde hälften i villa och resterande i hyres- eller bostadsrätt. I de 129 lägenheter på Bo01-området där de boende nu börjat flytta in är det vardagsnära smarta hemfunktioner istället för perifera tekniktjänster som kännetecknar intelligensen i boendemiljön. Det är inte smarta kylskåp som larmar när mjölken sinar, eller möjligheter att starta hushållsmaskiner på distans, som är konsumenternas behov av intelligent boende. Undersökningen ger tydliga besked att det är andra tjänster som efterfrågas. TAC har levererat smarta hemlösningar till en stor del av de intelligenta husen i Malmö. Möjligheten till energibesparingar, ökad komfort och trygghet går som en röd tråd mellan de intelligenta husen i Västra hamnen i Malmö. Intervjuunder- sökningen visar också att det är tjänster inom dessa områden som främst intresserar och att det även finns en tydlig betalningsvilja för tjänsterna. Mellan tvåhundra och femhundra kronor per månad är närmare 47 % av de intervjuade beredda att betala för ett intelligent boende och största betalningsviljan finns för larmtjänster avseende inbrott och brand. Kvinnor prioriterar säkerhet och män komfort Kvinnor har högre betalningsvilja för larmtjänster än män och männen värdesätter komfort mer än kvinnor. Bland yngre människor, 15-25 år, är hög komfort det överlägset viktigaste skälet till att välja ett intelligent boende. Endast 4,5 % i denna ålderskategori anger ökad trygghet som ett viktigt skäl för att välja ett smart hem. Motsvarande siffra hos de intervjuade med en ålder mellan 56-70 år är 35,7 %. Christer Scheja ansvarar för företagets intelligenta hemkoncept och han menar att resultatet av undersökningen sänder viktiga signaler till landets fastighetsägare. - För första gången har det genomförts en undersökning med målsättning att få fram en marknadsbild av dels intresset för ett intelligent boende, dels vilka smarta hemfunktioner som efterfrågas. Helt klart är att det finns ett stort intresse för intelligenta hem. Drygt nittio procent av dem som intervjuats har uppgett att de vill bo i ett sådant hem, men kanske ännu viktigare är att det finns en tydlig betalningsvilja för ett antal intelligenta bastjänster och att denna betalningsvilja finns hos alla ålderskategorier. Ett kanske inte förvånande resultat av undersökningen är att intelligenta funktioner som möjliggör betydande energibesparingar prioriteras högt av de som bor i eget hus. Knappt 20 % inom denna kategori anger detta som ett huvudskäl för att välja ett intelligent boende medan motsvarande för bostadsrättsinnehavare var 0 %! Christer Schejas bedömning av den kommande utvecklingen inom segmentet intelligenta hus är att bland annat energispartjänsterna kommer att intressera allt fler egnahusägare. - I takt med att tekniken utvecklas och kommunikationsmöjligheterna förbättras kommer intelligenta hemlösningar att bli tillgängliga även för villaägare. Undersökningen ger tydliga besked om att smarta funktioner som ger energibesparingar värderas högt hos denna kategori och intresset kommer sannolikt bara att öka med tanke på hur utvecklingen ser ut inom energiområdet För ytterligare information, kontakta Christer Scheja, Business Development Intelligent Homes, TAC Svenska AB Tel: 040-38 69 20, 070-598 28 29, e-post: chsc@tac.se Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC AB Tel. 040-38 69 23, mobil: 070-248 69 23, e-post:anwa@tac.se Besök oss även gärna på tac-global.com Om TAC-koncernen TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs nya koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building ITtm. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2000 medarbetare och kommer i år att omsätta över SEK 3 miljarder. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd-, och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00540/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00540/bit0001.pdf

Om oss

Begreppet Building IT(tm) sammanfattar TAC verksamhet med produkter, tjänster och öppna systemlösningar, som ökar komforten och säkerheten i fastigheter, minskar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö.

Dokument & länkar