TAC förvärvar amerikanskt företag

TAC förvärvar amerikanskt företag TAC-koncernen, med huvudkontor i Malmö, har skrivit avtal om att förvärva det amerikanska företaget Control Solutions från Ohio. Både Control Solutions och TAC erbjuder IT-tjänster för byggnader, speciellt inom systemintegration och kundanpassade lösningar för energibesparingar. Control Solutions, som har sin verksamhet helt i USA, omsätter cirka MSEK 600 under 2001 och har 350 anställda. Förvärvet av Control Solutions är i linje med TACs tillväxtstrategi och gör att TAC kan expandera geografiskt samt erbjuda sina kunder ett större utbud av produkter och tjänster. TAC fortsätter därmed den lönsamma expansion som inleddes år 2000 med förvärvet av CSI i USA, och som kompletterar företagets organiska tillväxt om 20%. Arne Frank, koncernchef för TAC kommenterar: - Det aktuella förvärvet gör att vi ytterligare stärker greppet om den viktiga amerikanska marknaden. Genom att Control Solutions blir en del av TAC Americas kommer våra amerikanska kunder att kunna dra nytta av ett mer komplett erbjudande av totallösningar för betydande energibesparingar. Det är ett viktigt förvärv för TAC då Control Solutions kompletterar vår geografiska närvaro i USA. Vi får en betydligt större försäljningsorganisation och kan därmed öka bearbetningen av marknaden, säger Arne Frank. Efter förvärvet kommer TAC att ha drygt 2 200 anställda och en beräknad försäljning på MSEK 4 000 för år 2002. I USA kommer TAC ha 900 anställda och en beräknad försäljning på MSEK 1 800. Förvärvet gör att TAC stärker sin position som ett världsledande företag inom öppna systemlösningar för effektiva byggnader - Open Systems för Building ITtm. Affären beräknas vara helt slutförd inom en månad, beroende av slutligt uppfyllande av ett antal affärsvillkor. Control Solutions, med huvudkontor i Ohio, erbjuder en rad tjänster, bland annat systemintegration, lösningar för energibesparingar och Access & Security. Företaget svarar för utveckling, produktion och underhåll av fastighetsrelaterade IT-tjänster för aktörer på den finansiella marknaden, läkemedelsföretag och tillverkande företag. Bland kunderna märks Ford Motor, General Electric, Fidelity Investments, the National Institute of Standards and Technology, Ohio State University och the Marriott Hotels För ytterligare information, kontakta Arne Frank, Koncernchef, TAC Holding AB Tel: 040-38 69 02, mobil: 070-445 53 70, e-post: arfr@tac.se Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC AB Tel. 040-38 69 23, mobil: 070-248 69 23, e-post:anwa@tac.se Besök oss även gärna på tac-global.com Om TAC-koncernen TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs nya koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building ITtm. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 000 medarbetare och kommer i år att omsätta över MSEK 3 000. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. Varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. TAC Vista®, TAC Menta®, TAC Xenta® och TAC I-talk® är registrerade varumärken hos TAC AB. LonWorks®, LonMark® och LonTalk® är registrerade varumärken hos Echelon Corporation. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01300/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01300/bit0001.pdf

Om oss

Begreppet Building IT(tm) sammanfattar TAC verksamhet med produkter, tjänster och öppna systemlösningar, som ökar komforten och säkerheten i fastigheter, minskar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö.

Dokument & länkar