TAC hjälper affärskedjan Woolworths i Australien spara mångmiljonbelopp genom Building IT-system för belysningskontroll.

TAC hjälper affärskedjan Woolworths i Australien spara mångmiljonbelopp genom Building IT-system för belysningskontroll TAC, som planerar en introduktion på Stockholmsbörsen till hösten, har fått en strategiskt viktig order på den australiensiska marknaden. Det är affärskedjan Woolworths Ltd. som ska förse drygt 650 butiker med TACs Building IT-system för belysningskontroll. Systemet kommer att ersätta nuvarande rutiner där personalen i varje butik manuellt sköter belysningen. När samtliga butiker är anslutna beräknas Woolworths göra årliga energibesparingar på minst 20 MSEK. Woolworths Ltd. är Australiens största affärskedja med mer än 650 butiker utspridda över kontinenten. Samtliga butiker är uppkopplade till huvudkontoret i Sydney via ett Wide Area Network och detta utnyttjar TAC för att skapa ett centralt system för belysningskontroll. Den order TAC fått omfattar dels Building IT-systemet TAC Vista som placeras centralt på Woolworths huvudkontor, dels styr- och kommunikationsenheter som möjliggör integrationen av samtliga butikers belysningssystem med affärskedjans landsomfattande nätverk. TACs koncernchef Arne Frank menar att ordern har stor strategisk betydelse. Dels för att den är ett viktigt genombrott på Australien- marknaden, men också för att den på ett mycket konkret sätt visar vilka energispareffekter som kan uppnås med företagets Building IT-system. - Att en affärskedja som Woolworth kan spara minst 20 MSEK per år genom att centralisera och till stor del automatisera butiksbelysningen visar tydligt vilka oerhörda sparmöjligheter som finns med Building IT. Här ska man också tänka på att det även finns andra funktioner, exempelvis värme och ventilation, som också kan integreras och styras centralt på ett liknande sätt som belysningen. Min förhoppning är därför att andra företag med geografiskt utspridda enheter ska upptäcka fördelarna med våra Building IT-lösningar även när det gäller andra fastighetsfunktioner än just belysningen. Svårigheten att på ett energieffektivt sätt styra belysningen manuellt i Woolworths butiker beror främst på att butikslokalerna även utnyttjas vid andra tider på dygnet än under reguljära öppettider, exempelvis för städning och inventering. Även om rutiner finns för att berörd personal vid behov endast ska tända belysningen för vissa butiksytor händer det ofta att all butiksbelysning tänds, och ibland inte släcks efter utfört arbete. Med TACs lösning blir det möjligt att centralt vid huvudkontoret i Sydney skapa individuella belysningsprogram för varje butik där butiksytan delas in i ett 20-tal belysningszoner. Ska exempelvis en viss yta städas vid en viss tidpunkt tänds och släcks belysningen automatiskt för endast den delen av butiken. Belysningsprogrammen för varje zon kan laddas ner till butikerna via Woolworths intranät. Behörig personal i varje butik kan via intranätet ha tillgång till systemet för att vid behov göra egna anpassningar i belysningsprogrammet. Alternativt styrs belysningen integrerat av närvarodetektorer. Förutom det övergripande systemet, TAC Vista, som installeras på Woolworths huvudkontor kommer TAC också att ansvara för installationen av den IT-teknik som krävs för att kommunicera med affärskedjans befintliga intranät. För ytterligare information, kontakta Arne Frank, Koncernchef, TAC AB. Tel: 040-38 69 02, mobil: 070-445 53 70, e-post: arfr@tac.se Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC AB. Tel: 040-38 69 23, mobil: 070-248 69 23, e-post: anwa@tac.se Besök oss även gärna på www.tac.com Om TAC-koncernen TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building IT®. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 100 medarbetare och hade år 2001 en omsättning på 2 600 MSEK. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

Begreppet Building IT(tm) sammanfattar TAC verksamhet med produkter, tjänster och öppna systemlösningar, som ökar komforten och säkerheten i fastigheter, minskar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö.

Dokument & länkar