Tacton Systems tecknar avtal med Cardo Door

Tacton System tecknar avtal med Cardo Door Tacton Systems får order på ca 2.8 miljoner för att implementera sin säljkonfigurator i Cardo Doors CRM-system. Konfiguratorn förenklar för företagets säljare att skapa offerter och effektiviserar orderarbetet för skräddarsydda produkter. Konfiguratorn integreras och blir en del i ett nytt egenutvecklat CRM- system som stödjer företagets 300 säljare. Tactons konfigurator gör kundanpassningar av produkterna lättare och tekniskt riktiga order läggs utifrån funktionalitet snarare än tekniska produktdetaljer. Den hämtar produktdata från en databas vilket ger försäljarna tillgång till senaste produktdata. Cardos Doors produkter skräddarsys efter varje enskild byggnad. Det är en komplex form av konfigurering eftersom antalet standardkomponenter är få. Ju fler olika komponenter en produkt är uppbyggd av, desto fler olika kombinationer och risk för felaktiga produktsammansättningar finns det. Tactons konfigurator guidar säljaren i processen att kundanpassa produkten och garanterar riktiga produktsammansättningar. Den matchar kundens behov och önskemål med ett förslag på färdig produkt som ger maximal kundnytta. -Vi räknar med att förkorta vår time-to-market med hjälp av konfiguratorn. Koncernens produktportfölj växer och förändras hela tiden. Det gäller att snabbt nå ut till marknaden med varje produktförändring därför att varje förändring av delkomponenter ger följder på färdig kundanpassad produkt, säger Per Svensson, IT Sales & Marketing ansvarig på Crawmator. Crawmator är Cardo Door's IT-bolag som ska stå för integrering och underhåll av Tactons konfigurator. - För Tacton Systems är detta en viktig affär. Vi är traditionellt starka på komplex konfigurering inom telekomindustrin. På senare tid har vi även gjort strategiska installationer inom medicinteknik. Ordern från Cardo Door är betydelsefull för oss eftersom vi tar oss in på en ny marknad, byggnadssegmentet inom verkstadsindustrin, säger Magnus Kjell, försäljnings- och marknadschef på Tacton Systems. Cardo Doors ingår i den svenska, börsnoterade Cardokoncernen, vilken har starka internationella positioner på marknaderna för portar, pumpar och tågbromssystem. År 2000 omsatte Cardo ca 9,8 miljarder kronor och antalet anställda var ca 8.100. Cardo Door är en av världens största tillverkare av industriportar och Europas ledande leverantör av dockningsutrustning. Dessutom är Cardo Door marknadsledare vad avser service på dessa produkter samt en av Europas största tillverkare av villagarageportar. Cardo Doors största varumärke är Crawford Door. Cardo Door har egenutvecklade konfiguratorer sedan tidigare. Kontaktperson: Lars-Arne Lindvall, VD Crawmator, 040-350400 Fakta om Tacton Systems AB: Företaget etablerades 1998 med huvudkontoret i Stockholm. Tacton Systems är ett avknoppningsföretag från Swedish Institute of Computer Science, SICS. Företaget utvecklar, marknadsför och säljer sin konfi gurationsmjukvara, eller e-handelsmotor, Tacton Configurator, som en fristående modul till säljstöd för medelstora och stora företag. Tacton Systems AB är etablerat i Sverige och England. Verksamheten omsatte 30 miljoner kronor 2000. Mer information: Klas Orsvärn, VD Tacton Systems AB, klas.orsvarn@tacton.com Presskontakt: Malena Jirlow, Saltmätargatan 7, 113 59 Stockholm, malena.jirlow@tacton.com, Tfn: 08-690 07 50, Fax: 08-690 07 64 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar