DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari – mars 2013

Stark resultatförbättring och ökad försäljning

Första kvartalet

  •  Projektarbete för det franska företaget Alstom gav goda intäkter
  •  Nettoomsättningen uppgick till 14,6 Mkr (9,5), motsvarande en tillväxt på 54 %, varav projektarbete svarade för 26 %
  •  Rörelseresultat (EBITDA) ökade till 1,9 Mkr (0,3), vilket är det bästa resultatet någonsin för ett enskilt kvartal
  •  Nettoresultatet uppgick till 1,5 Mkr (-0,2)
  •  Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (0,00)
  •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 Mkr (-3,1)
Försäljning och resultat
TSEK Första kvartalet Helåret
2013 2012 Förändring 2012 2011 Förändring
Försäljning 14 597 9 505 54% 39 616 34 190 16%
Rörelseresultat (EBITDA) 1 940 257 655% 154 -9 524 -102%
Rörelsemarginal (EBITDA) 13,3% 2,7% 0,4% -27,9%
Resultat före skatt 1 517 -214 -809% -5 466 -13 265 -59%
Operativt kassaflöde -469 -3101 -85% -379 -4 677 -90%
Resultat per aktie 0,01 0 -0,05 -0,16 -68%

VD - Kommentar

Vår positiva försäljningsutveckling i slutet av förra året fortsatte under inledningen av 2013 då vi såg en ökad efterfrågan på framförallt våra Access/Parking produkter. Vår Transportation affär har visat en lugnare orderingång men vi har å andra sidan arbetat intensivt med vårt nya projekt tillsammans med Alstom i Frankrike som vi har förhoppningar om ska leda till framtida kompletteringsaffärer. Av periodens försäljning var 2,5 Mkr (0) hänförligt till projektarbete med en lägre marginal än vår produktförsäljning, men värt att notera är att projektaffärer framöver även kommer att leda till produktförsäljning.

Vårt resultat har väsentligt förbättrats till 1,9 Mkr (0,3) och det är det bästa resultatet för ett enskilt kvartal någonsin i bolagets historia. Resultatförbättringen beror på ökad försäljning och en bra kontroll på kostnaderna som ett resultat av vårt ökade fokus. Även kassaflödet har förbättrats till -0,5 Mkr (-3,1) och vi står på en mycket bättre grund än vad vi gjorde vid samma tidpunkt förra året.

Vi har dock en lång väg kvar och det kommer att finnas åtskilliga hinder på vägen som kommer att påverka våra framtida kvartalssiffror som ännu inte nått en stabil bas. Efter många år av bristfällig ledning och styrning av TagMaster så finns det mycket arbete kvar att göra inom i stort sett alla våra processer för att omvandla företaget till ett lönsamt tillväxtföretag. Vi har under första kvartalet påbörjat vår ISO certifiering (9001) som kommer att fokusera mycket på att öka precisionen och hastigheten i våra interna processer och på att göra dessa skalbara för att bygga för framtida tillväxt.      

Vi har även, efter många års försakande av nyutveckling, kunnat påbörja innovationsarbetet med att ta fram nya produkter inom UHF området som kommer att stärka vårt erbjudande av identifierings-lösningar för den viktiga Access/Parking marknaden och vi beräknar kunna lansera vår nya produktlinje under slutet av året. Inom Transportation har vi tillsammans med våra kunder börjat titta på att ytterligare förstärka vårt produkterbjudande med taggar för ultralång livslängd ( >20 år).  

Jonas Svensson

Verkställande direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som konstruerar och säljer avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och informationsprodukter för krävande miljöer. Applikationerna omfattar fordonsaccess, spårbunden trafik och logistik med målsättning att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt partnernätverk av systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm.

www.tagmaster.com

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar