Årsredovisning 2017

1 JAN - 31 DEC 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 379 tusen EUR (11 571), en ökning med 41,6 procent
 • EBITDA på 359 tusen EUR (-364) och en EBITDA-marginal på 2,2 procent (-3,1)
 • EBIT på 193 tusen EUR (-409) och rörelsemarginalandel (-3,5)
 • Resultat efter skatt på -404 tusen EUR (-664)
 • Kassaflödet netto uppgick till 453 tusen EUR (-108)  
   

JANUARI - DECEMBER – VIKTIGA HÄNDELSER

 • Talkpool förvärvade det belgiska Tech-företaget Technetix
 • Talkpool förvärvade LCC Pakistan med 1 000 anställda och EBITDA på cirka 1 500 tusen EUR
 • Europeiska nätoperatörer som Deutsche Telekom, Belgacom, Vodafone och Orange blev det snabbast växande kundsegmentet för Talkpool
 • Digicel tecknade ett nytt 5-årigt O&M-avtal och ett globalt 10-årigt ramavtal med Talkpool
 • Talkpool skrev sitt första volymavtal för ”IoT-as-a-service” med Digicel Haiti
 • Talkpool blev utsedd till Deutsche Telekom-partner för FTTH-projekt i östra Tyskland
 • Camouflage tecknade ett viktigt 3,5 års-avtal med tornföretaget Cellnex i Nederländerna
 • Talkpool med partners vann Vinnovas IoT-projekt för digital miljöövervakning i Västsverige
 • Talkpools tredje nyemission i oktober blev kraftigt övertecknad
 • LCC Pakistan konsoliderades fullt i koncernredovisningen från och med 1 november 2017
 • Talkpool AG förvärvade ytterligare 30% av aktierna i Talkpool AB och fick majoritet med 55,6%
 • Talkpool och Senseair inledde ett samarbete inom IoT för bättre inomhusmiljöer.
 • Talkpool AG och Sigren Engineering AG vann ett IoT smart building-uppdrag i Zürich
 • Talkpool tecknade en avsiktsförklaring för ett Smart City-projekt i Namibia

VD Ord

2017 blev ett viktigt genombrottsår för Talkpool. Omsättningen ökade med ett stort språng, från en månadsomsättning på 1 miljon Euro i början av året till över 2 miljoner Euro i slutet av året. Vi förvärvade två nya nischföretag i Belgien och Pakistan inom affärsområdet nätverkstjänster som lägger grunden för lönsam tillväxtökning. Talkpools uppdrag är att leverera tjänster och lösningar för förbättrad internetkommunikation mellan människor och saker, genom partnerskap med nätleverantörer och operatörer och genom utveckling av innovativa IoT- och blockchain-lösningar. År 2017 gjorde vi stora framsteg när det gäller att leverera på detta uppdrag och vi tecknade flera nya service-avtal för fasta och mobila bredbandsnät och vann ett volymavtal för IoT-as-a-service-lösningar.

Under 2017 fortsatte vi att leverera på vår tillväxtstrategi, vilket gav en omsättningsökning på 42% på årsbasis. Månadsinkomsterna ökade under året från drygt 1 miljon dollar i januari för att rekordhöga 2,4 miljoner dollar i december. De höga tillväxterna uppnåddes genom en kombination av organisk och oorganisk tillväxt.

Tillväxt genom förvärv visade sig vara en framgångsrik strategi med de två första förvärven av Technetix och Camouflage. Förutom det betydande ekonomiska bidraget tillkom även förvärv av nya kunskaper, kundsegment och geografiska regioner till Talkpool Group. För att finansiera fortsatta förvärv avser koncernen att prioritera skuldfinansiering och andra finansieringsmetoder för att undvika ytterligare aktieutspädning.

Vårt andra förvärv efter Camouflage 2016 slutfördes i januari när vi förvärvade 100% av aktierna i den belgiska Technetix NV från Technetix Group Ltd, en ledande global leverantör av bredbandskabeln för nätverksöverföringsteknik.

Tack vare förvärven av Camouflage och Technetix fick vi avtal med flera europeiska nätoperatörer som Belgacom, Vodafone och Orange. Dessa kunder utgör nu en ny viktig hörnsten i Talkpools globala tillväxtstrategi. Serviceklientsegmentet i Europa, som representerade noll intäkter år 2016, blev en av Talkpools snabbast växande kundgrupp och största möjlighet 2017. Europa genererade nästan en tredjedel av Talkpools intäkter under året.

Förvärvet av LCC i Pakistan med 1000 anställda och EBITDA på cirka 1,5 miljoner euro var en betydande händelse i Talkpools historia och ett stort steg i företagets tillväxtutveckling.
Genom förvärvet fick Talkpool ett starkt nav i Mellanöstern och blev den ledande leverantören av nätverkstjänster i Pakistan, en marknad med 200 miljoner invånare och prognostiserad BNP-tillväxt norr om 5 procent. LCC Pakistan har en lång historia av god stabilitet och hög lönsamhet. Företaget genererade intäkter på cirka 10 miljoner euro år 2016 och har under många år genererat överskott i kassaflödet. Efter konsolidering av LCC till koncernen fördubblades vi nästan intäkter, förbättrade EBITDA-marginaler och stärkt vårt operativa kassaflöde.

Integrationen av LCC Pakistan som startade i november väntas ta ungefär ett halvår. Vi har börjat anpassa LCC Pakistans processer, rapportering, redovisning, ledningsstrukturer och entreprenörskap med Talkpools affärsmetoder. LCC Pakistans resultat i november och december överträffade våra förväntningar och det tillförde totalt 1 621 tusen euro intäkter till koncernens omsättning under fjärde kvartalet. Förvärvet och finansieringen av förvärvet krävde emellertid mycket tid från ledningsgruppen och transaktionskostnaderna påverkade nettoresultatet negativt under fjärde kvartalet.

LCC-förvärvet har accelererat Talkpools omvandling till ett lönsamt och snabbväxande företag. Vi har nu uppnått det första steget i vår strategiska plan och genom detta har vi fått den finansiella och operativa stabiliteten som krävs för att öka investeringarna i den växande IoT-marknaden. LCC Pakistan kommer att ge Talkpool extra draghjälp i den andra strategifasen, eftersom de har en etablerad IoT-lösning med en befintlig kundbas.

Network Services-marginalerna ökade under året när nischtjänster i Benelux, Tyskland, Haiti och Pakistan ökade sin andel av de totala intäkterna jämfört med installationstjänster i Afrika.

Ett nytt år

De flesta Talkpool-marknaderna har överträffat förväntningarna i början av året. LCC Pakistan-förvärvet öppnar nya tillväxtmöjligheter i Mellanöstern och Talkpool har valt att starta ett nytt bolag i Saudiarabien. Denna organiska expansion kommer att hanteras från vårt nya nav i Pakistan. Vi förväntar oss stora volymer konsult- och IOT-order i Saudiarabien som kan bli en av Talkpools största och mest lönsamma marknader. Vi kommer inledningsvis att koncentrera oss på konsulttjänster innan vi alltmer fokuserar på IoT. Saudiarabien planerar betydande investeringar i IoT och ”Saudisvision 2030” omfattar smarta stadsprojekt som den planerade staden Neom där Talkpool redan är involverat i ett tidigt skede. Mellanöstern är värd för några av världens mest avancerade smarta stadsprojekt och vi tror att Talkpool är väl positionerat för att bli teknikleverantör till dessa megaprojekt.

Talkpool bröt också ny teknisk mark när vi bildade ett konsortium som heter "JoorsChain" tillsammans med Joors och TrueChain för att utveckla en blockchain-plattform som stödjer telekomoperatörer, media och ad-tech i att omvandla den mobila internetannonseringsbranschen. Den grundläggande tanken är att skapa ett modernt ekosystem för att hantera mikrotransaktioner som involverar flera olika parter på ett enkelt, effektivt och öppet sätt. Det finns en stor mängd potentiella framtida applikationer, medan vårt inledande fokus är reklamhantering gentemot mobila användare och utgivare. Blockchain är en komplementär teknik till vår IoT-strategi där vi använder vår nätverks- och säkerhetskompetens. Blockchain-tekniken lägger till en ny dimension på internet och gör det möjligt att skära bort dyra mellanhänder och förbättra säkerheten och öppenheten för alla typer av transaktioner. Efter tekniska och kommersiella framsteg under de senaste månaderna blir det allt mer sannolikt att Talkpools blockchain-teknik kommer att få en genombrottsorder.

2018 har börjat mycket positivt och vi tror att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta under året. Talkpool fortsätter att förvärva TNS och IoT-företag som kommunicerat.

Erik Strömstedt, CEO

Denna information är sådan information som Talkpool är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl 08.50 CET. 

Om Talkpool

Talkpool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic Holding AB är Talkpools Certified Advisor.

Taggar: