Rättelse av pressmeddelande angående förvärv i Saudiarabien

Talkpool anser inte att informationen som gick i gårdagens pressmeddelande angående förvärvet av Virtual Connect i Saudiarabien är insiderinformation och gör därför denna rättelse.

Talkpool förvärvar företag med Platina-status i Saudiarabien

Talkpool har förvärvat aktiebolaget Virtual Connect i Saudiarabien. Virtual Connect har platina-status, vilket är den högsta nivån, och det har därmed de mest fördelaktiga rättigheterna och villkoren för att göra affärer i Saudiarabien.

En första betalning på 34 000 euro har gjorts i juni 2018. Vi beräknar den totala investeringen i år till cirka 400 000 euro, varav mer än hälften kommer att stanna kvar i bolaget som aktiekapital.
Talkpool startade sin verksamhet i Saudi i januari och denna verksamhet kommer nu att konsolideras till Virtual Connect, som så småningom förväntas bli omvandlat till Talkpool Saudi LLC.
Talkpools månadsförsäljning i Saudi har nått cirka 100 000 euro i juni. Genom att stadigt öka verksamheten och bygga en stark leveransverksamhet förväntas Talkpool avsevärt öka sin intäktsbas i landet. Merparten av verksamheten i år är teknisk rådgivning inom IoT, teknik och uppgradering av telekommunikationsnät.
Den första saudiska IOT-konferensen hölls nyligen och det finns ett stort tryck från regeringen att minska beroende av oljan och i stället gynna teknik, underhållning och en gynnsam affärsmiljö. Uppskattningsvis 430 miljarder euro har öronmärkts från kungariket till leverantörerna av en ny superstad som kallas NEOM som för närvarande utvecklas vid Röda havet.

För ytterligare information kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool AG
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com

Om Talkpool
TalkPool är ett ledande företag inom telekommunikation och IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Med sin globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom IoT, långa erfarenhet och effektiva affärsmodell, kan Talkpool erbjuda globala företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster och lösningar med kort varsel oavsett plats. Remium Nordic Holding AB är Talkpools Certified Advisor. Läs mer på www.talkpool.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar