Talkpool bildar Nordic IoT Networks

Tillsammans med en grupp investerare har Talkpool bildat Nordic IoT Networks (Niot) för att säkerställa en snabb utbyggnad av LoRa-nät.

Initiativet syftar till att möta den stora kundefterfrågan på IoT uppkopplingar som i sin tur beror på det ökande antalet IoT-projekt som påbörjas och det ökande antalet sensorer som ska installeras.

 LoRa är en energieffektiv radioteknik optimerad för lång räckvidd och hantering av miljontals sensorer till låg kostnad. Det möjliggör nya lösningar som tidigare inte var tekniskt eller ekonomiskt möjliga, säger Stefan Lindgren teknikchef på Talkpool. 

Första etappen av nätverksutbyggnaden har redan påbörjats och kommer att ge radiotäckning och därmed internetuppkoppling i regionerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Efterföljande etapper kommer att erbjuda täckning i Sverige, Norge och Danmark.

 Norden kommer fortsätta ligga i framkant globalt vad gäller IoT. Antalet uppkopplade enheter per person förväntas vara fyra gånger så högt som i resten av världen år 2021. Den nättäckning vi kan erbjuda i kombination med vår samarbetsinriktade affärsmodell kommer ge den nordiska IoT-marknaden extra fart säger Mats Björs, styrelseordförande i Niot. 

Niot kommer att bygga och hantera driften av LoRa-nätet men också samverka med andra LoRa-nätägare för att på så vis konsolidera och utöka LoRa-täckningen. All uppkoppling kommer att hanteras via partners. Talkpool blir den första lösningsleverantören och fler samarbetspartners är på gång.

 Vi har många spännande projekt på gång - som vi snart kommer att annonsera och samtliga behöver ett LoRa-nät, avslutar Stefan Lindgren teknikchef på Talkpool. 

Talkpool är även en minoritetsägare i Nordic IoT Networks och tillhandahåller LoRa-expertis och ansvarar för nätutbyggnaden medan investerargruppen ansvarar för finansieringen av bolaget.

För mer information kontakta: 

Henrik Lindgren
VD Nordic IoT Networks
henrik.lindgren@niotnet.com


 
Om Talkpool

TalkPool är ett ledande företag inom telekommunikation och IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Med sin globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom IoT, långa erfarenhet och effektiva affärsmodell, kan Talkpool erbjuda globala företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster och lösningar med kort varsel oavsett plats. Läs mer på www.talkpool.com

 
Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018 kl. 17.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar