Talkpool och Joors bildar ett konsortium som med blockkedjeteknik revolutionerar den mobila och digitala annonsmarknaden.

Konsortiet, kallat ”JoorsChain”, kommer tillsammans med TrueChain utveckla en blockkedje-plattform som riktar sig till aktörer inom telekom, media och ad-tech. Plattformen kommer att tillhandahålla ett transparent och säkert sätt att distribuera t.ex. annonser, sponsrade appar och innehåll till mobila användare.

JoorsChain riktar sig till en digital reklammarknad med ett värde på över 200 miljarder USD och kommer att göra det möjligt för mobiloperatörer, publicister och annonsörer att erbjuda mer värde för mobila användare på nya och innovativa sätt.

– Blockkedjor är också en kompletterande teknik i vår IoT-strategi, som bygger på vår nätverks- och säkerhetskompetens. Blockkedje-teknik och decentraliserade applikationer, så kallade DAPPS, är en disruptiv teknik som möjliggör nya och effektivare affärsmodeller. Det lägger till en ny dimension till Internet där alla typer av transaktioner blir extremt effektiva, säkra och utan mellanhänder, säger Stefan Lindgren, CTO i Talkpool.

– Det strategiska partnerskapet med JoorsChain är mycket viktigt för TrueChain. Tillsammans bygger vi den första tillståndslösa offentliga PBFT-blockkedjan för kommersiella Dapps och vi behöver partners för att bygga riktiga, högpresterande Dapps på vår infrastruktur, säger Eric Zhang, grundare och CTO för TrueChain.

– Vi är väldigt stolta över att få ta denna blockkedje-lösning till marknaden till gagn för mobila användare, publicister och annonsköpare. JoorsChain kommer förändra hur annonsköpare interagerar med mobiloperatörer och utgivare, samt minska bedrägerierna på den digitala annonsmarknaden, säger Carl Aspenberg, VD för Joors:.

Talkpool kommer att tillhandahålla teknisk expertis inom nätverk, mobil säkerhet och blockkedje-teknik samt marknadsnärvaro till alla Talkpools marknader för JoorsChain.

För mer information se
www.joorschain.io eller kontakta:

Erik Strömstedt, CEO Talkpool
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com
 

Stefan Lindgren, CTO Talkpool
Tel: +46 760 07 50 66
stefan.lindgren@talkpool.com
 

Om Talkpool
TalkPool är ett ledande företag inom telekommunikation och IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Med sin globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom IoT, långa erfarenhet och effektiva affärsmodell, kan Talkpool erbjuda globala företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster och lösningar med kort varsel oavsett plats. Läs mer på www.talkpool.com 

Om IntJoors Holding AB
IntJoors Holding AB tillhandahåller mjukvarulösningar som möjliggör för mobiloperatörer och mediaföretag att utnyttja sin befintliga infrastruktur och konsumentdata. IntJoors Holding AB
erbjuder sina lösningar främst i nya och utvecklande marknader.
www.joors.com

Om TrueChain

TrueChain utvecklar en toppmodern offentlig blockkedja för verkliga kommersiella decentraliserade applikationer ("Dapps"). Blockkedjan bygger på ett förbättrat PBFT-konsensusprotokoll som ger snabb kommunikation mellan peer-to-peer, värdeöverföring och effektiv smart kontraktsinfrastruktur. TrueChain fokuserar för närvarande på Dapps för den digitala reklamindustrin, men förbereder sig för att stödja alla kommersiella Dapps.
truechain.pro 

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 13.30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar