Talkpool undersöker möjligheten att låna upp till 24 miljoner kronor

Talkpool AG (”Talkpool”) undersöker möjligheten att låna upp till 24 miljoner kronor utan utspädningseffekt för aktieägare. Den möjliga likviden avses användas till rörelseskapital, förvärv samt till att ersätta lånefinansiering som togs upp i samband med kapitalanskaffningen under föregående år.

För mer information kontakta:

Erik Strömstedt, CEO Talkpool
Tel: +41 81 250 2020

erik.stromstedt@talkpool.com


 
Om Talkpool

TalkPool är ett ledande företag inom telekommunikation och IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Med sin globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom IoT, långa erfarenhet och effektiva affärsmodell, kan Talkpool erbjuda globala företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster och lösningar med kort varsel oavsett plats. Läs mer på 
www.talkpool.com 

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 14.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar