TalkPool vinner underhållsavtal i Nederländerna

Onsdagen den 5 juli 2017

TalkPool har tecknat ett nytt kontrakt med Cellnex (en internationell tornfirma) för förebyggande löpande tekniskt underhåll av 720 mobilnäts-siter i Nederländerna. Kontraktet har tecknats av Camouflage BV, Talkpools lokala dotterbolag i Nederländerna.
Förberedelserna av projektet har redan påbörjats. Kontraktstiden är 3,5 år och kontraktet har ett totalt uppskattat värde på 1,5 miljoner Euro.

Detta kontrakt är det första i sitt slag för TalkPool i Nederländerna och kommer att generera goda möjligheter till ytterligare underhållskontrakt i landet.

"Det här kontraktet är ett bevis på TalkPools förmåga att självständigt utveckla de lokala verksamheterna, baserat på sin höga leveranskvalitet. Marknaden för underhållstjänster är mycket viktig för TalkPool, särskilt på grund av den långa löptiden för dessa kontrakt. ", Säger Erik Strömstedt, VD för Talkpool.
 

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5:e juli 2017 kl. 12.00 CET.

För mer information kontakta:
Erik Strömstedt, VD för TalkPool, erik.stromstedt@talkpool.com, Tel: +41 81 250 2020

Om Talkpool
TalkPool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder TalkPool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med korta ledtider oavsett plats. Dessutom är TalkPool ett av få företag med färdiga lösningar och avtal på plats på den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic AB är TalkPools Certified Advisor.

Om Cellnex Telecom:
Cellnex är Europas största oberoende operatör av infrastruktur för trådlös kommunikation, med en totalportfölj på över 21 000 mobilsiter, inklusive de DAS (distribuerade antennsystem) noder som hanteras av CommsCon och de siter som för närvarande integreras i Frankrike. Cellnex Telecoms omsättning uppgick år 2016 till 707 miljoner euro (+ 15%) och EBITDA till 290 miljoner euro (+ 23%). Företaget är etablerat i Italien, Spanien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien.
Cellnex verksamhet är uppbyggd kring tre områden: Mobiltelefoninfrastruktur; Audiovisuella sändningsnät; Och nätverk för säkerhet och räddningstjänsten och lösningar för smart stadsinfrastruktur och servicehantering (smarta städer och "Internet of Things" (IoT)). "
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar