Västsverige tar ledningen i utvecklingen av digital miljöövervakning med hjälp av TalkPools kommunikationslösning.

Ti, 11 juni, 2017 12:30
Som en av åtta hubbar i Sverige beviljas projektet Luft och Vatten med Internet of Things (LoV-IoT) 12 miljoner från Vinnova för att ta utvecklingen av digital miljöövervakning vidare. Med IoT och sensorer utvecklar projektparterna ett effektivare system för att samla information om luft- och vattenkvalitet i städer. De nyutvecklade trådlösa sensorerna utnyttjar TalkPools lösning för kommunikation.

Det långsiktiga målet är att med effektivare verktyg skapa bättre beslutsunderlag för åtgärder mot föroreningar och på så sätt förändra människors beteenden och bidra till bättre hälsa hos medborgare över hela världen.
– Det känns väldigt positivt att vi får möjlighet att fortsätta den utvecklingsprocess som vi har påbörjat. Projektet kommer att spela en nyckelroll i Göteborgs Stads utveckling och kommande samhällsinvesteringar. Satsningen passar väl in i kommunens digitaliseringsarbete med fokus på luft- och vattenkvalitet, säger Hung Nguyen, projektledare LoV-IoT i Göteborgs Stad.

TalkPool leder delprojektet med dagvattenövervakning, där man redan kan övervaka när avloppsvatten bräddas över i dagvattensystemet och går orenat ut i naturen, med hjälp av sensorerna TalkPool utvecklade i första steget av projektet.
– Miljöövervakning är en spännande och viktig tillämpning av den nya kommunikationstekniken där den ger möjlighet att, med hjälp av billiga batteridrivna sensorer, mäta på platser där vi inte tidigare har haft täckning, t ex nere i avloppsbrunnar, säger Stefan Lindgren delprojektledare LoV-Iot och CTO på TalkPool.

Projektfakta:
Med stöd från Vinnova, Formas, och Energimyndigheten finansieras projektet av IoT Sverige som är ett av regeringens strategiska innovationsprogram
Sökt belopp från VINNOVA: 12 000 000 SEK
Sökande organisation (Koordinator): Göteborgs Stad
Projektledare: Hung Nguyen, Göteborgs Stad
Övriga organisationer som deltar i projektet:
TalkPool, Vinnter, Rent Dagvatten, Swedish Hydro Solution, Ericsson, IMCG, Insplorion, Hagström Consulting, Trafikverket och Universeum. Dessutom deltar forskningsinstituten IVL, Acreo, TII. Göteborgs Stad projektleder och är tillsammans med Uppsala kommun och Centro Mario Molina i Santiago, Chile, de som står i begrepp att använda projektets resultat i sin verksamhet.
Projektperiod: 2017 - 2020.

För mer information, vänligen kontakta: 
Stefan Lindgren, CTO, Talkpool, Stefan.lindgren@talkpool.com, Tel: 46 760 075066

Eller

Erik Strömstedt, VD Talkpool, 
erik.stromstedt@talkpool.com 
Tel: +41 81 250 2020

Läs mer om projektet och den nationella satsningen ”Internet of Things Sverige” på https://iotsverige.se/goteborgs-stad 

Denna information är sådan information som TalkPool är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2017 kl 12.30 CET.   


Om Talkpool

TalkPool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder TalkPool globala telekomleverantörer och utrustningsleverantörer högkvalitativa tjänster med kort ledtid oavsett plats. Dessutom är TalkPool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats på den spännande IoT-marknaden. 
Remium Nordic AB är TalkPools Certified Advisor. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar