Tällberg Forum 2011 i Sigtuna  30 juni-3 juli

 

Om mindre än tre månader är det dags för Tällberg Forum 2011 i Sigtuna. Händelseutvecklingen i världen visar på brister i våra institutioner för att möta de globala utmaningarna vad gäller energi, produktion, miljö och mänskliga relationer. Vi försöker möta framtidens problem med dåtidens institutioner och därmed finns behov att ompröva de verktyg för styrning vi har idag. Därför är frågan som ställs på Tällberg Forum 2011:

How can we agree to agree?”

Eller, hur kan vi hitta nya sätt att organisera oss för att gemensamt lösa de kritiska problem vi ställs inför?

Under fyra dagar kommer 500 representanter för samhälle, organisationer, politik och näringsliv från över 60 länder att samlas för att diskutera frågan.
Hör svaren diskuteras på Tällberg
Forum 2011 i Sigtuna 30 juni – 3 juli
Se programmet på forumets hemsida www.tallbergfoundation.org

För mer information och ackreditering, kontakta pressansvarig:
Marie Slettengren, e-post: press@tallbergfoundation.org, tel: 070 979 56 66

Bekräftade deltagare  till dags datum på Tällberg Forum 2011 i Sigtuna : Yvo De Boer, före detta styrelseordförande för UNFCCC och Special Advisor om klimatförändring på KMPG,  Achim Steiner, chef för UNEP, Christine Loh, Civic Exchange Hong Kong, Peter Norman, finansmarknadsminister, Prof. Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute, Prof. Dennis J. Snower, chef för Kiel-institutet, Shlomo Ben-Ami, före detta utrikesminister, Israel, Jacqueline McGlade, verkställande direktör, European Environment Agency, Birgitta Ohlsson, EU-minister, Prof. Hans Rosling, Karolinska institutet och Gapminder Foundation, Carl Bennet, styrelseordförande Getinge och Hans-Olov Olsson, vice styrelseordförande Volvo personbilar.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar