Tallink avtalar med LNG-leverantörer i Finland och Estland

AS Tallink Grupp har tecknat leveransavtal för LNG med partners både i Finland och Estland inför nästa års lansering av nya LNG-drivna höghastighetsfartyget Megastar. I Estland blir AS Eesti Gaas leverantör och i Finland, Skangas.
­– Tallink har som mål att vara drivkraft för utvecklingen inom industrin och det är bra att ha en stark partner i flera länder, som delar samma ambition – att driva miljövänlig energianvändning och utveckling av leveranskedjan i regionen. Med Eesti Gaas och Skangas känner vi oss väl förberedda att välkomna den nya medlemmen, höghastighetsfartyget Megastar, till vår flotta för att tjäna en av våra viktigaste och mest trafikerade vägar, säger kapten Tarvi-Carlos Tuulik, Chef för Shipmanagement i AS Tallink Grupp.

– Eesti Gaas är experter på naturgas på den estniska marknaden och vi har importerat och distribuerat naturgas under flera decennier. Idag är vi redo att kliva in i en ny era, när vi skriver avtal med Tallink. Megastar är vårt första stora LNG-projekt inom sjöfarten, säger Ants Noot, General Manager för Eesti Gaas.

– Vi är mycket glada över att Tallink har valt Skangas som leverantör för Megastar. Vi genomför årligen omkring 1 000 LNG-bunkringar i de nordiska länderna. Vårt samarbete med Tallink styrker vår förmåga att leverera i enlighet med de marina krav på effektiv, säker och trygg LNG-bunkring, säger Tommy Mattila, direktör, marknadsföring och försäljning, Skangas.

LNG, som är flytande naturgas, är energieffektivt, säkert och har låga kostnader för underhåll och drift. LNG används också i energiproduktionen och landtransporter. Det är ett miljömässigt hållbart bränsle, och innehåller varken svavel eller tungmetaller.

Tallinks miljömedvetna satsning Megastar är en del av den framtida utvecklingen för att förbättra företagets miljöprestanda och banar väg för nästa epok i fartygstrafiken på Östersjön. 

Megastar blir 212 meter långt och har kapacitet för att transportera 2 800 passagerare, lika många som rederiets största kryssningsfartyg Baltic Queen. Det miljövänliga fartyget använder LNG som drivmedel och hon kommer att följa de nya och mer strikta utsläppsbestämmelser som uppförts för ECA-området, Östersjön inräknat. Energieffektiviteten kommer att förbättras märkbart på fartyget som har en bruttodräktighet på 49 000 ton och marschfart på 27 knop. Fartyget har framtagits specifikt och skräddarsytts för rutten Tallinn – Helsingfors. Den innovativa skrovformen minimerar strömningsmotståndet och säkerställer att fartyget fungerar väl i isförhållanden. 

AS Eesti Gaas innefattar AS Eesti GaAs och även exempelvis Ehitus och AS Gaasivõrgud. Eesti Gaas Group mål är att erbjuda integrerade tjänster av hög kvalitet för att göra livet bekvämt och miljövänligt genom användning av naturgas.

LNG Företaget Skangas är den ledande aktören på den nordiska LNG-marknaden. Företaget levererar LNG för sjöfart, industri och tunga vägtransporter. De hjälper sina kunder att nå miljö- och operativa mål genom att erbjuda effektiva och stabila leveranser. Skangas är ett dotterbolag till den finska gasexperten Gasum Oy, och dess aktieägare är Gasum Oy (51%) och den norska Lyse Energi AS (49%). www.skangas.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Luulea Lääne, Communications, AS Tallink Grupp, mob: +372 5521296 eller Luulea.laane@tallink.ee,www.tallink.com

Ants Noot, General Manager, AS Eesti Gaas, tel: +372 6 303 004

Tommy Mattila, Director, Marketing and Sales, Skangas, tel: +358 20 447 8523 eller tommy.mattila@skangas.com

Om oss

Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tallink Silja AB ingår i Tallink-koncernen. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen, som ingår i OMX. AS Tallink Grupp har en flotta på 13 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. Sedan 2002 har åtta nya fartyg beställts och satts i trafik på Östersjön vilket gör att Tallink och Silja Line har Östersjöns modernaste flotta som motsvarar kraven på säkerhet, komfort och miljöhänsyn. Senaste tillskottet i Tallinks flotta är Megastar som togs i trafik i januari 2017 på sträckan Tallinn – Helsingfors. Megastar drivs med LNG och har en mängd innovativa lösningar för att minimera miljöpåverkan. Tallink äger och driver även fyra hotell i Tallinn under varumärket Tallink Hotels. Tallink Hotels femte hotell öppnade våren 2010 i Lettlands huvudstad Riga. AS Tallink Grupp har 7000 anställda i Estland, Sverige, Finland, Lettland och Tyskland och transporterar årligen över 9 miljoner passagerare.

Prenumerera

Dokument & länkar