Tallink har undertecknat ett avtal gällande försäljning med fortsatt nyttjanderätt av fartyget Superstar

AS Tallink Grupp har undertecknat ett försäljningsavtal med Medinvest SpA (Corsica Ferries Group) gällande höghastighetsfartyget Superstar som trafikerar rutten Tallinn-Helsinki. Superstar kommer att fortsätta trafikera rutten baserat på avtalet som innebär att Tallink har nyttjanderätt av fartyget tills leveransen av det nya LNG drivna höghastighetsfartyget i början av 2017. Avtalet ingicks med en kostnad på 91.5 miljoner euro.

Ägarbytet och starten av charter-perioden av fartyget Superstar är planerad i december 2015. Janek Stalmeister, VD för AS Tallink Grupp, bekräftar att höghastighetsfartyget Superstar kommer att fortsätta trafikera rutten Tallinn-Helsinki enligt rådande tidtabell och besättning, samt utan förändringar för passagerarna tills leveransen av det nya höghastighetsfartyget. Det nya fartygets besättning kommer att bestå av den nuvarande besättningen på Superstar och på grund av fartygets kapacitet kommer ytterligare manskap att anställas.

AS Tallink Grupp kommer att använda försäljningsintäkterna främst till att återbetala lån samt som finansiering av det nya LNG -drivna höghastighetsfartyget.

Tallink beställde höghastighetsfartyget Superstar för 120 miljoner euro från det italienska skeppsvarvet Fincantieri Cantieri Navali S.p.A. Fartyget levererades 2008 och har sedan dess trafikerat rutten Tallinn-Helsinki. Fartyget är 175,1 meter långt och 27,6 meter brett med en marschfart på 27,5 knop. Superstar har kapacitet för att transportera 2080 passagerare och 1930 meter för fraktenheter och personbilar. Det finns totalt 186 hytter och 736 bäddplatser ombord. Fartygets gudmor är den estniske tennisspelaren Kaia Kanepi.

Produktionen av det nya LNG-drivna fartyget pågår som bäst vid varvet Meyer Turku. Beställningen av det nya fartyget gjordes i februari 2015. Det nya höghastighetsfartyget beräknas kosta ca 230 miljoner euro och planerad leverans är i början av 2017. Fartyget kommer att bli 212 meter långt med en bruttodräktighet på 49 000 ton och kommer att ha kapacitet för att transportera 2800 passagerare.

De många innovativa lösningarna inom teknik kommer att medföra att energieffektiviteten förbättras märkbart. Gröna värden, minskning av utsläpp och mängden avfall, en utökning av återvinningskapaciteten är alla viktiga faktorer som tagits i beaktande vid designen av fartyget.  Det miljövänliga fartyget använder LNG som drivmedel och hon kommer att följa de nya och mer strikta utsläppsbestämmelser som uppförts för ECA-området, Östersjön inräknat.

AS Tallink Grupp är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafik på Östersjön. Företaget äger sammanlagt 15 fartyg och trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. AS Tallink Grupp transporterar årligen över 9 miljoner passagerare och sysselsätter upp till 7000 personer.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Luulea Lääne, Communication Director, AS Tallink Grupp

E-post: luulea.laane@tallink.ee

www.tallink.com

Taggar:

Om oss

Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tallink Silja AB ingår i Tallink-koncernen. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen, som ingår i OMX. AS Tallink Grupp har en flotta på 13 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. Sedan 2002 har åtta nya fartyg beställts och satts i trafik på Östersjön vilket gör att Tallink och Silja Line har Östersjöns modernaste flotta som motsvarar kraven på säkerhet, komfort och miljöhänsyn. Senaste tillskottet i Tallinks flotta är Megastar som togs i trafik i januari 2017 på sträckan Tallinn – Helsingfors. Megastar drivs med LNG och har en mängd innovativa lösningar för att minimera miljöpåverkan. Tallink äger och driver även fyra hotell i Tallinn under varumärket Tallink Hotels. Tallink Hotels femte hotell öppnade våren 2010 i Lettlands huvudstad Riga. AS Tallink Grupp har 7000 anställda i Estland, Sverige, Finland, Lettland och Tyskland och transporterar årligen över 9 miljoner passagerare.

Prenumerera

Dokument & länkar