Tallink ökade med 36 procent i januari

AS Tallink Grupp transporterade sammanlagt 667 954 passagerare i januari vilket är 36 procent mer än motsvarande period i fjol. Antalet passagerare ökade på samtliga rederiets huvudlinjer.

PRESSMEDDELANDE                                                                       2011-02-07

 

Enligt Andres Hunt, vice styrelseordförande AS Tallink Grupp, beror den stora ökningen bland annat på att många utnyttjat lågpriserbjudandet som gick ut som julklapp till rederiets kundklubb.

-          Det är mycket glädjande att se att erbjudandet togs emot så pass väl. Vi ser en tydlig trend att våra kryssningar blir ett allt mer populärt alternativ för en trevlig och avslappnande kortsemester, säger Andres Hunt.

I januari transporterade Tallink 57 234 passagerare (+71 %) på linjen Sverige – Lettland.

På linjerna mellan Sverige och Estland transporterades 83 957 passagerare (+62 %) och mellan Sverige och Finland transporterades 228 286 passagerare (+22 %) under januari månad. På linjen mellan Finland och Estland ökade antalet passagerare med 37 procent till 298 477 passagerare. Linjen mellan Finland och Tyskland hade som planerat ingen trafik i januari.

Även antalet transporterade fraktenheter och personbilar ökade under januari månad. Tallink transporterade sammanlagt 69 940 personbilar (+26 %) och 20 691 fraktenheter (+29 %).

AS Tallink Grupp är det ledande passagerarrederiet på Östersjön med 19 fartyg som

trafikerar under varumärkena Tallink och Silja Line på sju linjer. Tallink har 6800 anställda i

Estland, Finland, Sverige, Lettland, Ryssland och Tyskland

För ytterligare information vänligen kontakta:

Luulea Lääne                                                                 Janis Pavuls,

Communication Director                                               Kommunikationschef

AS Tallink Grupp                                                            Tallink Silja AB

E-mail: luulea.laane@tallink.ee                                      E-mail: janis.pavuls@tallinksilja.com

www.tallink.com                                                             Tel: 073 978 60 48

Om oss

Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tallink Silja AB ingår i Tallink-koncernen. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen, som ingår i OMX. AS Tallink Grupp har en flotta på 13 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. Sedan 2002 har åtta nya fartyg beställts och satts i trafik på Östersjön vilket gör att Tallink och Silja Line har Östersjöns modernaste flotta som motsvarar kraven på säkerhet, komfort och miljöhänsyn. Senaste tillskottet i Tallinks flotta är Megastar som togs i trafik i januari 2017 på sträckan Tallinn – Helsingfors. Megastar drivs med LNG och har en mängd innovativa lösningar för att minimera miljöpåverkan. Tallink äger och driver även fyra hotell i Tallinn under varumärket Tallink Hotels. Tallink Hotels femte hotell öppnade våren 2010 i Lettlands huvudstad Riga. AS Tallink Grupp har 7000 anställda i Estland, Sverige, Finland, Lettland och Tyskland och transporterar årligen över 9 miljoner passagerare.

Prenumerera

Dokument & länkar