Tallink ökade med 8 procent i mars

Under mars månad ökade AS Tallink Grupp passagerarvolymerna med 7,6 procent. Antalet transporterade personbilar och fraktenheter ökade under samma period med 6,9 respektive 2,7 procent.

Sammanlagt transporterade Tallink 712 054 passagerare i mars. På linjerna mellan Sverige och Finland transporterades 248 590 passagerare (-0,6 %); mellan Sverige och Estland transporterades 83 443 passagerare (+26,5 %). På linjen Sverige - Lettland transporterade Tallink 50 622 passagerare (+8,6 %) och på linjen mellan Estland och Finland transporterades sammanlagt 329 399 passagerare (+10 %).

Antalet transporterade personbilar ökade också under mars månad. Tallink transporterade 75 427 personbilar (+ 6,9 %) och antalet transporterade fraktenheter uppgick till 25 409, vilket är en ökning med 2,7 procent.

AS Tallink Grupp är det ledande passagerarrederiet på Östersjön med 19 fartyg och verkar under varumärkena Tallink och Silja Line som trafikerar sex olika linjer. Tallink har 6800 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland och Ryssland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Luulea Lääne.                                            Janis Pavuls

AS Tallink Grupp                                       Tallink Silja AB

Kommunikationsdirektör                             Kommunikationschef

E-post: luulea.laane@tallink.ee,                   E-post: janis.pavuls@tallinksilja.com

www.tallink.com                                        www.tallinksilja.se

 

 

Om oss

Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tallink Silja AB ingår i Tallink-koncernen. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen, som ingår i OMX. AS Tallink Grupp har en flotta på 13 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. Sedan 2002 har åtta nya fartyg beställts och satts i trafik på Östersjön vilket gör att Tallink och Silja Line har Östersjöns modernaste flotta som motsvarar kraven på säkerhet, komfort och miljöhänsyn. Senaste tillskottet i Tallinks flotta är Megastar som togs i trafik i januari 2017 på sträckan Tallinn – Helsingfors. Megastar drivs med LNG och har en mängd innovativa lösningar för att minimera miljöpåverkan. Tallink äger och driver även fyra hotell i Tallinn under varumärket Tallink Hotels. Tallink Hotels femte hotell öppnade våren 2010 i Lettlands huvudstad Riga. AS Tallink Grupp har 7000 anställda i Estland, Sverige, Finland, Lettland och Tyskland och transporterar årligen över 9 miljoner passagerare.

Prenumerera

Dokument & länkar