Tallink ökade passagerarantalet med 12 procent under tredje kvartalet.

AS Tallink Grupp transporterade sammanlagt 1 829 367 passagerare under tredje kvartalet innevarande finansår (mars – maj). Det är 12,4 procent mer än motsvarande period förra året. Passagerarantalet under maj månad ökade med 11 procent till 657 335 passagerare.

Passagerarökning noterades på rederiets samtliga huvudlinjer. Under tredje kvartalet transporterade Tallink 115 879 passagerare på linjen Sverige – Lettland (+44 %). På linjerna mellan Sverige och Finland transporterades 672 573 passagerare (+11 %). Även på linjerna mellan Sverige och Estland noterades en ökning med + 2,5 % till 195 599 passagerare. Mellan Finland och Estland transportades 824 759 passagerare, vilket är en ökning med 14 %. - Det är mycket glädjande att se att den positiva utvecklingen på passagerarsidan fortsätter hålla i sig. Vår satsning på nya fartyg och det faktum att vi har regionens bästa utbud av destinationer stärker vår position som det ledande rederiet i Östersjön, säger Kadri Land, VD på Tallink Silja AB. På linjen Tyskland – Finland transporterade 20 557 passagerare (-29 %) under tredje kvartalet. Nedgången beror på trafikändringar som började gälla i september 2008 som innebär att linjen trafikeras av två fartyg i stället för tre. Även antalet transporterade personbilar ökade under tredje kvartalet. Tallink transporterade sammanlagt 191 387 personbilar (+ 30 %) medan antalet transporterade fraktenheter sjönk med 29 procent till 60 477 enheter. Under maj månad transporterade Tallink sammanlagt 657 335 (+11 %) passagerare, 71 195 (+34 %) personbilar och 20 250 (-27 %) fraktenheter. AS Tallink Grupp finansår gäller från 1 september till den 31 augusti. För ytterligare upplysningar, Janis Pavuls Kommunikationschef Tallink Silja AB Tel. 08 – 666 34 29, Mobil. 073-978 60 48 E-mail: Janis.pavuls@tallinksilja.com

Om oss

Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tallink Silja AB ingår i Tallink-koncernen. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen, som ingår i OMX. AS Tallink Grupp har en flotta på 13 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. Sedan 2002 har åtta nya fartyg beställts och satts i trafik på Östersjön vilket gör att Tallink och Silja Line har Östersjöns modernaste flotta som motsvarar kraven på säkerhet, komfort och miljöhänsyn. Senaste tillskottet i Tallinks flotta är Megastar som togs i trafik i januari 2017 på sträckan Tallinn – Helsingfors. Megastar drivs med LNG och har en mängd innovativa lösningar för att minimera miljöpåverkan. Tallink äger och driver även fyra hotell i Tallinn under varumärket Tallink Hotels. Tallink Hotels femte hotell öppnade våren 2010 i Lettlands huvudstad Riga. AS Tallink Grupp har 7000 anställda i Estland, Sverige, Finland, Lettland och Tyskland och transporterar årligen över 9 miljoner passagerare.

Prenumerera

Dokument & länkar