Tallink transporterade 909 451 passagerare i juni

AS Tallink Grupp transporterade sammanlagt 909 451 passagerare i juni vilket är en ökning med nära 2 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet transporterade personbilar ökade med 3 procent till 120 299 och antalet transporterade fraktenheter ökade med mer än 10 procent till 25 775 i juni.

På linjen Sverige – Lettland ökade antalet passagerare med 9.2 procent till 84 161 passagerare och på linjen Finland - Estland ökade antalet passagerare med 6.1 procent till 448 621 passagerare. På linjerna Sverige – Estland och Sverige – Finland transporterades 89 855 och 286 814 passagerare, en minskning med 1.7 respektive 5.4 procent jämfört med juni föregående år. Under juni månad transporterades 120 299 personbilar (+ 3 %) och 25 775 fraktenheter (+10.3 %).

Under andra kvartalet av räkenskapsåret 2013 transporterade Tallink sammanlagt 2 352 487 passagerare, en minskning med 1 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet transporterade personbilar ökade med mer än 1 procent till 297 042 och antalet transporterade fraktenheter ökade med nära 11 procent till 79 843 under det andra kvartalet.

AS Tallink Grupp är det ledande rederiet inom passagerar- och lasttrafik på Östersjön, som verkar under varumärkena Tallink och Silja Line och trafikerar sex linjer. Företaget har 7000 anställda i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Tyskland och Ryssland och transporterar 9,3 miljoner passagerare varje år.

För ytterligare information:

Harri Hanschmidt
Head of Investor Relations

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7. 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981

E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee

Taggar:

Om oss

Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tallink Silja AB ingår i Tallink-koncernen. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen, som ingår i OMX. AS Tallink Grupp har en flotta på 13 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. Sedan 2002 har åtta nya fartyg beställts och satts i trafik på Östersjön vilket gör att Tallink och Silja Line har Östersjöns modernaste flotta som motsvarar kraven på säkerhet, komfort och miljöhänsyn. Senaste tillskottet i Tallinks flotta är Megastar som togs i trafik i januari 2017 på sträckan Tallinn – Helsingfors. Megastar drivs med LNG och har en mängd innovativa lösningar för att minimera miljöpåverkan. Tallink äger och driver även fyra hotell i Tallinn under varumärket Tallink Hotels. Tallink Hotels femte hotell öppnade våren 2010 i Lettlands huvudstad Riga. AS Tallink Grupp har 7000 anställda i Estland, Sverige, Finland, Lettland och Tyskland och transporterar årligen över 9 miljoner passagerare.

Prenumerera

Dokument & länkar