Tallinks intäkter ökade med 15 procent under tredje kvartalet

AS Tallink Grupps intäkter ökade med 15 procent till 202 miljoner Euro under tredje kvartalet (mars-maj) innevarande räkenskapsår 2009/2010. Bolagets EBITDA ökade med 110 procent från 16 miljoner Euro till 30 miljoner Euro, medan nettoförlusten för tredje kvartalet minskade från 17 miljoner Euro till 3 miljoner Euro jämfört med motsvarande period förra räkenskapsåret.

Koncernledningen säger i en kommentar att den märkbara förbättringen är ett resultat av starkt ökande passagerarvolymer och fortsatt återhämtning gällande intäkter på passagerarsidan som en direkt följd av ökade satsningar på kapacitet och produktutbud.

”Under tredje kvartalet ökade antalet passagerare med 18 procent på årsbasis till 2,16 miljoner passagerare, vilket är nytt bolagsrekord för tredje kvartalet. Under tredje kvartalet minskade de administrativa kostnaderna med 13 procent på årsbasis. Det är tionde kvartalet i följd med uppvisade kostnadsbesparingar. De senaste årens nya fartygslanseringar har även inneburit märkbara förbättringar avseende koncernens produktutveckling. Fokus har nu flyttats till produktutveckling på detaljnivå, vilket även det är av stor vikt” skriver koncernledningen i sin rapport.

Koncernledningen har även fortsättningsvis fokus på kostnadseffektiviseringar och på fortsatt förbättring av koncernens resultat. Försäljning eller chartring av äldre tonnage eller fartyg som inte är i linjetrafik är också frågor med hög prioritet. Förhandlingar om försäljning, respektive chartring av dessa fartyg pågår fortlöpande.

Under tredje kvartalet förbättrades koncernens resultat tack vare ökade intäkter. Detta trots att bränslekostnaderna samtidigt ökade med 8 miljoner Euro.

Intäkterna för niomånadersperioden 2009/2010 uppgick till 542 miljoner Euro. Nettoförlusten är 21 miljoner Euro vilket är en förbättring med 19 miljoner Euro jämfört med motsvarande period förra räkenskapsåret 2008/2009.

Under innevarande räkenskapsår har Tallink reducerat sina skulder med 5 % motsvarande 60 miljoner Euro. I slutet av maj 2010 uppgick koncernens likvida medel till 43 miljoner Euro att jämföras med 29 millioner Euro under motsvarande period (maj 2009). 

Koncernledningen anser att den högre likviditeten i kombination med lägre räntekostnader och inga ytterligare finansiella åtaganden är en styrka för en fortsatt stabil och gynnsam utveckling av verksamheten.

Detaljerad, ickereviderad, delårsrapport för tredje kvartalet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.tallink.com, samt på Nasdaq OMX Baltic Stock Exchange hemsida www.nasdaqomxbaltic.com

AS Tallink Grupp är det ledande passagerarrederiet på Östersjön med 19 fartyg som trafikerar under varumärkena Tallink och Silja Line på sju linjer. Tallink har 6800 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland, Ryssland och Tyskland

För ytterligare information, vänligen kontakta

Janek Stalmeister
CFO
AS Tallink Grupp
Tel: +372 6409873
www.tallink.com

Vid ev. intervjuförfrågan, vänligen kontakta AS Tallink Grupps kommunikationsdirektör Luulea Lääne via mail: luulea.laane@tallink.ee

 

Om oss

Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tallink Silja AB ingår i Tallink-koncernen. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen, som ingår i OMX. AS Tallink Grupp har en flotta på 13 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. Sedan 2002 har åtta nya fartyg beställts och satts i trafik på Östersjön vilket gör att Tallink och Silja Line har Östersjöns modernaste flotta som motsvarar kraven på säkerhet, komfort och miljöhänsyn. Senaste tillskottet i Tallinks flotta är Megastar som togs i trafik i januari 2017 på sträckan Tallinn – Helsingfors. Megastar drivs med LNG och har en mängd innovativa lösningar för att minimera miljöpåverkan. Tallink äger och driver även fyra hotell i Tallinn under varumärket Tallink Hotels. Tallink Hotels femte hotell öppnade våren 2010 i Lettlands huvudstad Riga. AS Tallink Grupp har 7000 anställda i Estland, Sverige, Finland, Lettland och Tyskland och transporterar årligen över 9 miljoner passagerare.

Prenumerera

Dokument & länkar