Tallinks passagerarvolymer oförändrade i mars

AS Tallink Grupp transporterade sammanlagt 706 154 passagerare i mars vilket är 0,8 procent mindre än samma period förra året. Antalet transporterade personbilar ökade med 1,5 procent och antalet transporterade fraktenheter minskade med 4,9 i mars.

På linjen Sverige – Lettland ökade antalet passagerare med 18,3 procent till 59 881 vilket är den största ökningen under mars månad. På linjen Finland – Estland ökade antalet passagerare med 3,1 procent till 339 501. Antalet passagerare på linjerna Sverige – Finland och Sverige – Estland minskade med 7,5 respektive 7,9 procent till 229 893 och 76 879 passagerare. Under mars månad transporterades 76 581 personbilar (+ 1,5 %) och 24 163 fraktenheter (-4,9 %).

Under första kvartalet av räkenskapsåret 2013 transporterade Tallink sammanlagt 1 895 343 passagerare vilket är 4,5 procent mindre jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet transporterade personbilar minskade med 1,6 procent till 206 747 och antalet transporterade fraktenheter minskade med 7,8 procent till 67 003. Resultaten under det första kvartalet påverkades av planerade underhållsarbeten på flera av Tallinks fartyg som under tiden inte ersattes med annat tonnage. En del avgångar ställdes in på grund av utchartering av vissa fartyg samt på grund av fartygsbytet mellan Stockholm – Åbo och Helsingfors – Tallinn. Dessa förändringar förväntas få en positiv effekt under högsäsongen.

AS Tallink Grupp är det ledande rederiet inom passagerar- och lasttrafik på Östersjön, som verkar under varumärkena Tallink och Silja Line och trafikerar sex linjer. Företaget har 7000 anställda i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Tyskland och Ryssland och transporterar 9,3 miljoner passagerare varje år.

För ytterligare information:

Luulea Lääne
Kommunikationsdirektör
AS Tallink Grupp
E-post: luulea.laane@tallink.ee
www.tallink.com

Taggar:

Om oss

Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tallink Silja AB ingår i Tallink-koncernen. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen, som ingår i OMX. AS Tallink Grupp har en flotta på 13 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. Sedan 2002 har åtta nya fartyg beställts och satts i trafik på Östersjön vilket gör att Tallink och Silja Line har Östersjöns modernaste flotta som motsvarar kraven på säkerhet, komfort och miljöhänsyn. Senaste tillskottet i Tallinks flotta är Megastar som togs i trafik i januari 2017 på sträckan Tallinn – Helsingfors. Megastar drivs med LNG och har en mängd innovativa lösningar för att minimera miljöpåverkan. Tallink äger och driver även fyra hotell i Tallinn under varumärket Tallink Hotels. Tallink Hotels femte hotell öppnade våren 2010 i Lettlands huvudstad Riga. AS Tallink Grupp har 7000 anställda i Estland, Sverige, Finland, Lettland och Tyskland och transporterar årligen över 9 miljoner passagerare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar