Tandsbyns Mekaniska Verkstad tar över verksamhet från Husqvarna i Tandsbynfabriken

Den 11 april blev avtalet gällande den kvarvarande produktionen av vinkelväxlar och montage och reservdelstillverkning av Husqvarnas produkter klart mellan Husqvarna AB och Fixit Maskin och Verktyg AB. Det innebär att ett nytt bolag - Tandsbyns Mekaniska Verkstad AB – tar över produktionen från 11 april. Målsättningen är att verksamheten ska utvecklas med kunder inom verksamhetsområdet verkstadsteknisk industriproduktion. 

 

Husqvarna skrev en avsiktsförklaring i juli månad 2010 med Fixit Maskin och Verktyg om att överlåta viss tillverkning efter beslutet att flytta verksamheten till Jönköping. Sedan dess har förhandlingar pågått och en expertgrupp har arbetat fram en ny organisation och affärsplan för etableringen av den nya industriverksamheten i Tandsbyn.

- Det känns oerhört bra att vi har fått till den här lösningen. Att behålla verkstadsteknisk industriell produktion i länet är viktigt. Nu ser vi fram emot att få starta upp den nya verksamheten, säger Ingemar Ståhl, tillförordnad vd Tandsbyns Mekaniska Verkstad.

- Vi är mycket glada och nöjda med den här lösningen för Tandsbyn. Det känns viktigt att kunna bidra till en bra fortsättning för både bygden och företaget, säger Per Mårtensson platschef för Husqvarna Tandsbyfabriken

- En viktig grundförutsättning för utvecklingen av den nya verksamheten är att ta tillvara på, och bygga in, all den kompetens och erfarenhet som redan finns i Tandsbyn, säger Christer Hedlund, som ingått i expertgruppen och är delägare i Tandsbyns Mekaniska Verkstad samt konsult på Ståhl & Hedlund.

Tandsbyns Mekaniska Verkstad kommer initialt att ha ett tiotal anställda. Rekryteringen av medarbetare har pågått under några månader och är nu klart. Tillförordnad vd för Tandsbyns Mekaniska Verkstad blir Ingemar Ståhl, som varit projektledare i den expertgrupp som arbetat fram en ny organisation och affärsplan. Vd ska rekryteras under våren.

För ytterligare information:
Ingemar Ståhl, tf vd Tandsbyns Mekaniska Verkstad, 073 -3983381, ingemar@stahlhedlund.se
Per Mårtensson, Husqvarna, 070-5394120, per.martensson@husqvarna.se
Christer Hedlund, managementkonsult, Ståhl & Hedlund, 070-8829321, christer@stahlhedlund.se
Björn Ericson, vd Fixit Maskin och Verktyg, 070-2215060, fixit.ab@telia.com

 

Fakta
Tandsbyn är en by i Jämtland, två mil söder om Östersund. Tandsbyns Mekaniska Verkstad grundades 1944 och köptes upp av Husqvarna 1969.  Verksamheten startades av Hugo och Stefan Ericson 1944 med tillverkning av båtmotorer för att sedan expandera i motorsågar och röjsågar. Namnet Tandsbyns Mekaniska kommer nu återigen att användas.
Nya Tandsbyns Mekaniska Verkstad AB, TMV, bildades i mars 2011 och ägs av Fixit Maskin och Verktyg till 60 % och av Ståhl & Hedlund AB till 40 %. Företaget har sitt säte i Tandsbyn och har 10 anställda. Affärsidén är att erbjuda montage och reservdelstillverkning av Husqvarnas produkter och på sikt erbjuda andra kunder kvalificerad tillverkning inom verkstadsteknisk industriproduktion.

 

Taggar:

Prenumerera