Amalgam fortsatt hälsoproblem

Amalgam fortsätter bidra till befolkningens ohälsa. Okunskap i tandvården ökar risken för insjuknande. Återigen får vi exempel på tandläkare som borrar i amalgamfyllningar utan skydd för patienten, vilket i detta fall ledde till invalidiserande besvär.

Tandvårdsskadeförbundet har fått löfte att publicera brevet från Berit på hemsidan. Hon beskriver hur tandläkaren borrade bort två amalgamfyllningar utan något som helst skydd. Detta ledde till försämrad rörlighet i ett ben och värk. Träning hjälpte inte utan gav bara värre symtom. 

Värk och minskad rörlighet härleds också av en japansk tandläkare till amalgam. Efter borttagning av amalgamfyllningar återfick patienten normal rörlighet. 

Svenska tandläkare lär sig fortfarande att amalgam är ofarligt, vilket också Berits nyligen gjorda upplevelse visar. Helt felaktigt trodde en av tandläkarna att "kvicksilvånga inte kan frigöras från amalgam då det är ett fast material". Den kemiska okunskapen är således stor.

Amalgamsanering behöver riktlinjer från Socialstyrelsen för att göras korrekt och utan risk för patienten. Om evidens för sanering inte finns bör ett uppdrag till SBU ges i denna fråga. 

Att kvicksilver som är ett kraftfullt cellgift skulle vara oskadligt bara det hamnar i tänderna på folk är en orimlighet. Självklart är kvicksilver i alla dess former skadligt och påverkar kroppens biokemi och elektriska system. 

Amalgamförbudet i EU träder strax i kraft och det förbudet har hälsoskäl som grund. Förbudet gäller i första hand känsliga grupper, vilka definierats som barn, gravida och ammande kvinnor. Trots det fortsätter många svenska tandläkare och läkare att psykologisera värk, synrubbningar och ledproblem. Extra allvarligt är risken för fosterskador.

Asylsökande och nya svenskar har amalgamfyllningar och flera av dem är i barnafödande ålder. Varningar för amalgamarbeten under graviditeten måste ges redan på mödrarvårdscentralen.  Denna kunskap måste också finnas i tandläkarnas utbildning. 

Stora kommersiella intressen finns fortfarande i branschen när det gäller amalgam och därför behöver amalgamfrågan få politisk uppbackning. Att ta problem med tänderna på större allvar skulle minska hälsoproblemen hos svenska folket och därmed skapa utrymme för annan nödvändig vård. 

Till Berits berättelse
Till den japanska tandläkarens redovisning

Mer information: Ann-Marie Lidmark, förbundsordförande tel 070 7427957

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra besvär som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Media

Media