Forska för att identifiera känsliga individer

Känsliga individer kan få mycket allvarliga biverkningar av vacciner. Tandvårdsskadeförbundet har många sådana medlemmar och anser det är av stor vikt att dessa grupper identifieras

Flertalet vacciner innehåller aluminium och det tidigare svininfluensavaccinet innehöll dessutom kvicksilver. Dessa tillsatser kan orsaka biverkningar som onormal trötthet, smärta eller yrsel hos känsliga individer (narkolepsi, POTS mm). Effekterna kan hålla i sig under lång tid.

Föräldrar som är tveksamma till vaccinationer är oroliga att deras barn ska drabbas av allvarliga biverkningar som sätter ner livskvaliteten. Därför är det av stor vikt att identifiera grupper som riskerar biverkningar och rekommendera dem att avstå vaccination.

Socialminister Annika Strandhäll har rätt när hon i ett pressmeddelande säger att ”Felaktig information kan försvåra för föräldrar att göra välgrundade val kring sina barns vaccinationer”.  Det hon glömmer är att vi idag inte kan ge adekvat information då kunskaper saknas om vilka grupper som riskerar att drabbas av biverkningar.

- Mer forskning behövs för att få säkra och bra vacciner, säger Ann-Marie Lidmark ordförande i Tandvårdsskadeförbundet.

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra besvär som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera