Målet är total avveckling av amalgam i EU till 2022

Berlinkonferensen ( 20-22 november) och World Alliance for Mercury Free Dentistry samlade amalgammotståndare, forskare, politiker och andra intressenter för att utforma strategier för ett europeiskt amalgamstopp senast år 2022. Tandvårdsskadeförbundet har en nyckelroll i arbetet. Vi har kunskaperna och kan visa att en avveckling är möjlig. Det kostar inte mer med moderna fyllningsmaterial, den ökade tidsåtgången är marginell och kompositer håller minst lika bra som amalgam. 

I Europa har amalgammotståndarna redan nått en delseger. Från och med den 1 juli 2018 får amalgam inte sättas in på barn, gravida eller ammande kvinnor. För detta beslut var hälsoriskerna avgörande och det är de allra känsligaste grupperna som i första hand ska slippa giftigt kvicksilver i tänderna. 

Sverige ligger långt före övriga europeiska länder i och med förbudet 2009. Tandvårdsskadeförbundet bidrar med sina kunskaper i påverkansarbetet;  om amalgamets risker, ersättningsmaterial och information till tandläkare och allmänheten.

I Europa görs fortfarande 48 procent av samtliga tandfyllningar med amalgam - ett material som till hälften består av giftigt kvicksilver. Enbart i Europa används årligen 44-67 ton kvicksilver i tandvården och merparten hamnar i folks tänder. Det innebär en hälsofara för befolkningen och en miljöfara då det läcker ut i biosfären. 

På Berlinkonferensen deltog frivilligorganisationer, forskare, tandläkare, politiker och andra intressenter för att diskutera hur amalgamstoppet för barn och kvinnor ska implementeras och hur det fortsatta arbetet ska organisieras för att nå målet om ett totalstopp för amalgam i samtliga europeiska länder. Ett gemensamt upprop antogs "Berlin Declaration to End Amalgam Use in Europe on 1 July 2022" (se bilaga).

Bifogat pressutskick skickas ut till EU-länderna från organisationer som arbetar för ett amalgamfritt Europa. Där finns också uttalanden som deltagare vid konferensen gjorde. Bland annat EU-parlamentariken Stefan Eck och ordföranden för Word Alliance for Mercury Free Dentistry Charlie Brown. 

För mer information

Ann-Marie Lidmark, ordförande i Tandvårdsskadeförbundet och deltagare vid Berlinkonferensen. 

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra besvär som har sitt ursprung i tänderna.